Mae Bryn Williams a’i dîm o sieffs yn enwog am droi cynhwysion syml, tymhorol a lleol yn fwyd math bistro arbennig.

Ar ddydd Iau 9fed Mai, bydd yn cynnal profiad ciniawa unigryw ym Mistro Porth Eirias i godi arian at ofal hosbis lleol.

Mae’r prynhawn yn dechrau am 12 canol dydd gyda gwydraid o Brosecco wrth gyrraedd ac o fanna byddwch yn mynd i eistedd i fwynhau cinio tri chwrs hyfryd wedi’i baratoi gan Bryn a’i dîm.

Mae Bryn wedi gweithio yn rhai o’r ceginau uchaf eu bri yn Llundain, gan weithio dan arweiniad Marco Pierre White, Michel Roux ac yna daeth yn uwch-sieff sous yn The Orrery am bedair blynedd cyn agor ei gangen ei hun o fwytai. Mae i’w weld yn rheolaidd ar raglenni sieffiaid o fri, yn cynnwys ymddangosiadau ar Saturday Morning Kitchen.

Ar ôl cinio, bydd Bryn yn sôn am ei brofiadau yn y byd coginio, ynghyd â myfyrdodau ar lwyddiant ei fwytai, y dylanwadau ar ei fywyd a’r hyn sy’n ei ysbrydoli.

Meddai Cydlynydd Digwyddiadau Hosbis Dewi Sant, Rhian Jacobs:

“Rydym wrth ein bodd o fod yn croesawu pawb i Borth Eirias ar gyfer y profiad anhygoel yma. Bydd yn brynhawn ardderchog o fwyta mewn steil ac i’r rheini sy’n dymuno ychwanegu mymryn ychwanegol o nwyfiant at eu prynhawn, bydd y bar trwyddedig ar gael.

“Bydd yr holl elw o’r Cinio Merched yn gwneud gwahaniaeth enfawr i bobl leol, gan sicrhau y gall Hosbis Dewi Sant barhau i ddarparu’r ansawdd uchaf o ofal i’r rheini gyda gwaeledd datblygedig a chymorth i’w teuluoedd hefyd.

“Byddem yn hoffi diolch i Bryn a’i dîm am eu hamser i’r hyn sy’n addo bod yn ddigwyddiad hwyliog a diddorol.”

Mae tocynnau’n brin ac yn costio £39 yr un a maen nhw ar gael ar-lein yma neu drwy gysylltu â Rhian ar 01492 873664.