Mae gwraig o Fae Colwyn yn wynebu’r eillio i godi arian i Hosbis Dewi Sant yn ei hymgais i helpu i godi arian tuag at Gronfa Adfer yr elusen.

Bydd Collette (Letty) Macko, Tatŵydd lleol yn colli’i gwallt brown cyrliog ddydd Iau, Gorffennaf 2il ar ôl penderfynu derbyn her sy’n ‘ddigon i godi gwallt eich pen’ a bydd yr eilliad mawr yn digwydd yn yr awyr agored yng Ngheunant Dolgarrog.

Mae hi’n ymgymryd â’r her er cof am ei mam, Diane, a fu farw’n 65 ar ôl derbyn gofal gan Hosbis Dewi Sant yn 2018. Bydd yr eillio pen yn digwydd 2 flynedd yn union ar ôl ei marw ac yn y ceunant ble mae’i llwch wedi’i chwalu.

Meddai Collette:

“Rwyf yn eillio fy ngwallt i ffwrdd gan mai tiwmor ar yr ymennydd oedd ar mam a phenderfynodd hi eillio’i gwallt i ffwrdd am fod y cemotherapi yn gwneud iddo ddisgyn allan yn sypiau, a’i bod hi’n cael hynny hyd yn oed yn fwy dychrynllyd na’i eillio i gyd.

“Fe wnes i aros gyda mam yn Hosbis Dewi Sant am yr wythnos gyfan. Roedd y staff yn rhyfeddol a chafodd y profiad i gyd ei wneud yn heddychlon a hyfryd, ni allaf fyth diolch digon i Hosbis Dewi Sant.

“Roedd fy mam wrth ei bodd bod yn yr awyr agored a symudodd y staff fy mam i ystafell ble gallwn fynd â hi y tu allan mewn cadair olwyn bob un diwrnod a bu hi farw gyda’r haul ac awel y môr ar ei hwyneb, yn gwrando ar yr adar.”

Mae Hosbis Dewi Sant yn wynebu her bob blwyddyn i godi dros 75% o’r costau rhedeg blynyddol o £4 miliwn, ond oherwydd Covid-19, mae’n wynebu problemau ariannol enfawr eleni. Mae’r Hosbis wedi gorfod cau pob un o’i siopau elusen, a chafodd yr holl ddigwyddiadau codi arian hollbwysig eu rhoi o’r neilltu gyda cholled o £1 miliwn. Bydd gweithgareddau codi arian yn y gymuned, fel eillio pen Letty, yn helpu’r Hosbis i gyrraedd nod y Gronfa Adfer o £1 miliwn i’w godi erbyn diwedd 2020.

Os hoffech chi noddi Letty trwy roddion facebook ewch i https://www.facebook.com/letty.macko