Gŵyl Goed Nadolig Conwy yn codi £1300 i Hosbis Dewi Sant

Roedd dros 30 o goed wedi’u harddangos yng Ngŵyl Goed Nadolig Conwy Hosbis Dewi Sant eleni. Yn cael eu harddangos yn eglwys y Santes Fair yn Stryd Rosehill, roedd coed a addurnwyd gan fusnesau, grwpiau, eglwysi ac ysgolion lleol, yn darparu arddangosfa greadigol o goed i ymwelwyr â’r ŵyl ei mwynhau.

Roedd y digwyddiad chwe diwrnod, a oedd hefyd yn cynnwys ‘Carolau o amgylch y Coed’ ar y nos Iau, wedi’i noddi’n garedig gan Daisy Chain Conwy a Chronfa Reilffordd Gymunedol Dyffryn Conwy a Gogledd-Orllewin Cymru. Codwyd cyfanswm o £1300 i’r elusen gofal lliniarol leol.

Byddai’r Hosbis yn hoffi diolch i bawb a gefnogodd y digwyddiad eleni.

Meddai Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol Conwy:
“Diolch i bawb am ei wneud yn ddigwyddiad mor ardderchog, roedd y coed yn brydferth iawn. Diolchwn yn arbennig i’r Parch. Eryl Parry, y Parch. David Parry, Chris Roberts a Lorraine Gorst am eu cefnogaeth barhaol. Diolch hefyd i’r gwirfoddolwyr o’r Eglwys ac o’r Hosbis a’n helpodd ni gyda’r Ŵyl trwy gydol yr wythnos. Edrychwn ymlaen at wahodd pawb yn ôl yn 2022!”

Yr wythnos hon mae Gŵyl Goed Nadolig Llandudno yn cael ei chynnal yn Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan yn Stryd Mostyn ac mae’n rhedeg o ddydd Llun 13eg Rhagfyr tan ddydd Sadwrn 18fed Rhagfyr (10am-4pm).

Ar nos Iau 16eg Rhagfyr, bydd cyfle hefyd i ganu carolau dan oleuadau’r coed Nadolig am 7pm. Bydd y cyngerdd Carolau o amgylch y Coed yn cynnwys Côr Merched Hwyliog Llandudno a chanwyr Clychau Eglwys Sant Ioan. Mae croeso i bawb gyda mynediad am ddim.

Ar ddydd Sadwrn 18fed Rhagfyr (10am – 4pm) bydd Ffair Nadolig yn Neuadd Eglwys Sant Ioan gyda stondinau fel cacennau, llyfrau/DVDau, cardiau Carol Thorne, crefftau, stondin teganau/tedis. Bydd Nwyddau’r Hosbis a lluniaeth ar gael.
I gael mwy o fanylion cysylltwch ag Adrian Owen ar 01492 873674 neu adrian.owen@stdavidshospice.org.uk.

CAPSIYNAU’R LLUN – Maer Conwy, y Cynghorydd Collette Ryan gydag Adrian Owen

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO