Bydd Dave a Becs Ellis yn clymu careiau’u hesgidiau rhedeg ac yn troedio strydoedd Llundain i godi arian at Hosbis Dewi Sant.

Bydd y gŵr a gwraig yn rhedeg Marathon Eithafol Richmond ar ddydd Sul 11eg Awst er cof am dad Dave, Esmor Ellis. Fe wnaeth Esmor, gweithiwr Securicor wedi ymddeol o Fochdre, dderbyn gofal diwedd oes yn Hosbis Dewi Sant ac yn drist iawn bu farw ym mis Awst 2018.

Meddai Becs, wrth sôn am gefnogi’r Hosbis:

“Bu farw Dad Dave fis Awst diwethaf. Rydym yn colli ei ffyrdd gwallgof a’i chwerthiniad bachgennaidd heintus. Roedd ganddo’r maint perffaith o wiriondeb, roedd yn garedig a serchus, roedd yn hael, roedd bob amser yn barod am hwyl ac roedd wrth ei fodd yn sgwrsio.

“Rydym mor ddiolchgar i’r staff anhygoel yn Hosbis Dewi Sant am y gofal y gwnaethon nhw ei roi iddo fo a’n teulu yn ei ddyddiau olaf. Maen nhw’n staff anhygoel ac mae’n elusen anhygoel ac mae’u cefnogaeth yn golygu cymaint i deuluoedd fel ni.”

I Dave ac i Becs, mae’r ras 31 milltir yn her enfawr. Yn agored i redwyr sy’n gallu gwneud o leiaf 4 milltir yr awr, mae’n cychwyn o Kingston upon Thames ac yn dilyn llwybr ar hyd lliaws o bontydd enwog Llundain, yn cynnwys Pont Westminster, Pont Llundain a Phont y Tŵr, drwodd i Fared Afon Tafwys.

Meddai Dave, sy’n dod yn wreiddiol o Gyffordd Llandudno:

“Rwyf newydd ddechrau rhedeg eleni ac mae Becs wedi gwneud ambell hanner marathon o’r blaen felly mae rhedeg y pellter yma’n ddieithr inni. Rydym yn teimlo’n weddol hyderus ac rydym yn edrych ymlaen at fwynhau’r ras.

“Y rheswm yr ydym yn rhedeg yw coffáu ymadawiad dad a rhoi diolch am y gofal a roddwyd iddo gan Hosbis Dewi Sant.

“Roedd ein teulu wrth eu bodd â’r gofal a roddwyd i Dad ac rwyf yn gobeithio y bydd yr arian a godwn ni yn parhau’r gofal gwych hwnnw.”

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy:

“Bydd hyn yn bendant yn her i Dave ac i Becs ond ar ôl siarad gyda’r ddau ohonyn nhw rwyf yn gwybod y bydd eu penderfyniad yn ddigon o hwb iddyn nhw gyrraedd y llinell derfyn.

“Rwyf yn edrych ymlaen at glywed sut y mae’r ddau ohonyn nhw yn dod ymlaen a bydd yr arian a’r ymwybyddiaeth y byddan nhw’n ei godi i Hosbis Dewi Sant yn help mawr i’r cleifion ac i’w teuluoedd.”

I gefnogi Dave a Becs yn eu hymdrechion codi arian ewch i: https://www.justgiving.com/fundraising/rebekah-ellis4