Neidiodd tri ffrind ar eu cyfrwyau a beicio o Asia i Ynys Môn ar Lwybr Beiciau’r Llen Haearn gan godi miloedd at elusen.

Wedi ymddeol bellach, fe wnaeth Dr Steve MacVicar, cyn-feddyg teulu o Fiwmares, Dr Andy Fowell, cyn-ymgynghorydd mewn meddygaeth liniarol, a Roger Thomas, cyn-Brif Swyddog Gweithredol Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ymgymryd â’u her feicio fwyaf eto a llwyddo i’w chwblhau.

Dechreuodd yr antur codi arian enfawr ar 28ain Mawrth yn Istanbul, Twrci gan groesi 16 o wledydd a gorffen yng Nghaergybi, Ynys Môn ar y 23ain Mai.

Trwy nawdd a rhoddion, bu iddynt godi £20,262.50, a rannwyd yn gyfartal rhwng yr Hosbis Dewi Sant newydd ar Ynys Môn, sy’n cael ei datblygu ym Mhenrhos Stanley a’r Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor.

Wrth gyflawni eu camp ryfeddol bu’r tri’n beicio am 53 diwrnod, gan deithio 4,923 cilometr (3060 milltir) a dringo pedair cadwyn o fynyddoedd. Daethant ar draws amryw o heriau ledled y daith, yn cynnwys; lonydd mwd, llwybrau gyda chodiadau serth iawn a disgynfeydd brawychus, chwe phynjar, a dod o hyd i’r ffordd trwy’r niwl, eira a glaw parhaus.

Ar eu tudalen Facebook @AsiaToAnglesey, a oedd yn galluogi cefnogwyr i ddarllen diweddariadau dyddiol am eu siwrnai, ysgrifennodd y tîm:

“Diolch i bawb am eich holl gefnogaeth dros yr ychydig fisoedd diwethaf a’r croeso cynnes yr ydym wedi’i gael ers cyrraedd yn ôl adref… Mae haelioni pawb wedi bod yn ysbrydoliaeth ac yn bendant wedi chwarae rhan fawr wrth gadw’r olwynion yn troi. Diolch i FAUN Trackway ltd, Williams Denton Cyf. a Andrew J Spillane Wealth Management Ltd fel y prif noddwyr penodol.”

Roedd AS Ynys Môn Albert Owen wedi dilyn y siwrnai ac wedi’u cyfarfod wrth eu cyrchfan derfynol yn Ysbyty Penrhos Stanley. Wrth ganmol y tri am eu hymdrechion, meddai:

“Roedd yn bleser croesawu’r beicwyr lleol a oedd wedi cwblhau’r reid elusennol o Asia i Ynys Môn yn ôl. Mae’n gamp anhygoel beicio ar draws 14 o wledydd a chodi arian at ddwy elusen ragorol, Cymdeithas Niwronau Motor a Hosbis Dewi Sant.

Yn y Senedd ac yn lleol rwyf yn gweld gwaith rhagorol y mudiad hosbisau a Chymdeithas MND ac rwyf yn talu teyrnged i ddygnwch y beicwyr a’r holl drefnwyr ar eu camp enfawr”

Ers bod yn ôl ar Ynys Môn bu’r beicwyr yn addysgu ysgolion lleol ac yn rhoi sgyrsiau â darluniau i grwpiau lleol am eu taith a’r gwledydd y gwnaethant eu teithio.

I gael mwy o wybodaeth am eu taith ac i ddarllen eu blog ewch i www.facebook.com/AsiaToAnglesey.