Mae hosbis leol i oedolion yn eich gwahodd i ymuno yn Her Geifr y Gogarth Hosbis Dewi Sant.

Wedi’i henwi’n addas ar ôl y geifr byd-enwog sy’n crwydro pentir y dref, yr her mis o hyd yw cwblhau cymaint o ddolennau o’r Gogarth ag y gellwch yn ystod mis Awst.

Eich dewis chi yw sut ydych yn cwblhau’r her, a gan fod llawer o lwybrau ar y Gogarth gellwch fod mor greadigol ag y dymunwch.

Mae Rhian Jacobs, Cydlynydd Digwyddiadau yn egluro:

“Yn awr fod y dyddiau’n hirach a’r tywydd yn sychach gobeithio, mae’r Gogarth yn lle hyfryd i ymarfer corff a chrwydro. Ar ôl bod ar wahân i’ch ffrindiau a theulu ers cymaint o amser, mae hwn yn gyfle gwych i wneud rhywbeth gyda’ch gilydd a chodi arian i’r Hosbis.

Gellwch gerdded, rhedeg, beicio, hopian neu sboncio ba bynnag ffordd yr hoffech ei wneud, chi sydd i ddewis.”

Elusen leol yw Hosbis Dewi Sant sy’n darparu gofal hosbis i gleifion mewn oed sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau oes ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae COVID-19 wedi taro cyllid yr elusen yn galed. Dros nos, mae’r incwm gweithgaredd codi arian wedi sychu’n llwyr, colled o fwy nag £1miliwn. Yn awr mae’r elusen yn chwilio am gefnogaeth y gymuned i’w helpu yn eu brwydr i oroesi.

Gellwch dderbyn her Geifr y Gogarth ar eich pen eich hun, fel cwpl neu fel teulu. Am bob £100 sy’n cael ei godi byddwch yn derbyn tegan meddal ‘Mostyn yr afr’ pwrpasol am ddim! Y tegan plwsh tra-meddal cynhyrchiad Cyfyngedig yw’r eitem ddiweddaraf o nwyddau geifr yr Hosbis ac mae’n gwisgo crys T Gafr Hosbis Dewi Sant ac mae’r geiriau ‘Lockdown 2020’ ar ei droed flaen hefyd.

Nancy, sy’n naw mis oed a’i theulu yw’r cyntaf i ymgofrestru ar gyfer yr her. Dyma fydd y tro cyntaf i’r teulu cyfan fod gyda’i gilydd ar ôl y cyfnod clo ac yn gwarchod eu hunain. Byddant yn cerdded y Gogarth gyda’i gilydd, gan wisgo crysau T yr Hosbis gyda balchder, gyda’r nod o godi £100 i’r Hosbis fel bod Nancy yn gallu derbyn ei thegan gafr ‘Mostyn’ ei hun, a fydd yn memento o’r dyddiau rhyfedd iawn hyn yn y blynyddoedd i ddod.

I gofrestru’ch lle ac i fod â chyfle o dderbyn tegan meddal ‘Mostyn yr Afr’ ewch i www.stdavidshospice.org.uk/event/greatormegoatchallenge2020/

I noddi Nancy Fach ewch i: https://www.justgiving.com/fundraising/little-nancy