Dihangwch am y diwrnod yng Ngornest Saethu Colomennod Clai Hosbis Dewi Sant

Pa un a ydych yn newydd iddi ynteu’n arbenigwr, casglwch dîm o ffrindiau, cydweithwyr, neu deulu ar gyfer ein gornest saethu colomennod clai er budd gofal hosbis lleol.

Mae’r digwyddiad mawr ei glod yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 6ed Gorffennaf ar diroedd trawiadol Coleg St David’s ac yn dilyn llwyddiant y flwyddyn flaenorol, bydd 2022 yn cynnig cyfleoedd i bob lefel o sgil allu cymryd rhan yn y diwrnod.

I’r rheini sydd â’u hoffer, eu trwydded gwn a’u hyswiriant eu hunain, gellwch fwynhau diwrnod llawn o saethu ynghyd â barbeciw chwaethus a noson o adloniant. Bydd heriau unigol a heriau tîm ar draws deg stondin.

Mae’r Cyflwyniad i Saethu yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr ac yn cynnwys awr o wers saethu, pryd o fwyd ac adloniant.

Mae’r ornest saethu ei hun yn cael ei rhedeg gan Oliver Foulkes o North Wales Simulated Game, a’i dîm tra phrofiadol.

Unwaith y mae’r cwrs a’r gwersi wedi’u cwblhau, bydd y cyfranogwyr yn dychwelyd wedyn i’r babell am farbeciw chwaethus, bar wedi’i stocio’n llawn a noson o adloniant.

Meddai Rhian Jacobs Cydlynydd Digwyddiadau’r Hosbis:

“Fel bob amser, mae’r digwyddiad yn addo rhywfaint o’r saethu clai ffug gorau, a diolchwn i Oliver am ei haelioni wrth ein cyflenwi â’r arbenigedd ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn.

Rydym yn ddiolchgar hefyd i Goleg St David’s am y cyfle unigryw hwn i godi arian at Hosbis Dewi Sant, a mawr obeithiwn y gellwch chi ymuno â ni am ddiwrnod gwych o saethu.

“Eleni unwaith eto rydym yn agor y noson i’r rheini y byddai’n well ganddynt ddim ond dod am y pryd o fwyd, yr adloniant a’r amgylchoedd hardd (heb gynnwys dim saethu colomennod clai). Mae’n addo bod yn noson wych gyda cherddoriaeth fyw ac mae’r artist cyflym Dave Sharp wedi cadarnhau y bydd yn dychwelyd i syfrdanu’i gynulleidfa”

Trwy gefnogi’r digwyddiad hwn, rydych yn helpu’ch hosbis leol i ddarparu gofal diwedd oes arbenigol am ddim i bobl leol sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae prisiau’r tocynnau ar gyfer y digwyddiad fel a ganlyn:

  • Pecyn noddi: £1250 (gyda chyfle i farchnata’ch busnes yn y digwyddiad),
  • Pecyn tîm: £800 (yn cynnwys diwrnod llawn o saethu i bedwar o bobl ac adloniant min nos),
  • Cyflwyniad i saethu: £100 (yn cynnwys awr o saethu, barbeciw chwaethus ac adloniant min nos)
  • Tocynnau Min Nos: £55 (i fwynhau’r barbeciw tri chwrs a noson o adloniant)

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Rhian.jacobs@stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch 01492 873664.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO