Mae Damian Plant o Graig y Don yn benderfynol o gadw’n ddistaw am bedair awr ar hugain mewn ymgais i godi arian at ei hosbis leol i oedolion.

Bydd Damian, sy’n 41 mlwydd oed, ac sydd wedi arfer â ‘gwneud sŵn’ wrth ymgyrchu dros faterion anabledd, yn aros yn dawel o 9.30am ar Orffennaf 14 tan 9.30am y diwrnod canlynol.

Wrth sôn am sut y bydd yn cyfathrebu gydol y distawrwydd, meddai Damian:

“Rwyf yn edrych ymlaen ato. Rwyf am wneud cynllun – hwyrach y byddaf yn cael cloch i’w chanu pan fydd arnaf angen help fy ngofalwr ac rwyf am wylio setiau bocs trwy gydol yr her i’m cadw’n brysur!”

“Mae’n costio dros £4 miliwn bob blwyddyn i barhau’r gofal a’r gefnogaeth yn yr Hosbis. Teimlaf fod rhaid imi godi arian gan y gallai’r Hosbis gau ei drysau heb y gefnogaeth gan bobl fel fi.”

Mae Damian yn frwd iawn ynghylch helpu ei Hosbis leol i oedolion ac mae’n gwirfoddoli’n aml mewn digwyddiadau codi arian megis casgliadau bwcedi.

Meddai James Wilde, Codwr Arian Cymunedol Conwy:

“Fel elusen leol i bobl leol ni allem gyflenwi’r gofal a ddarparwn heb ymroddiad a chefnogaeth anhygoel ein cymunedau lleol yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Dymunwn y gorau i Damian yn ei her. “

Cliciwch yma i gefnogi Damian wrth iddo godi arian.