Dyn o Landrillo-yn-Rhos yn concro hanner marathon Caergybi mewn tywydd stormus ac yn codi cannoedd o bunoedd i hosbis leol

Ar ddydd Sadwrn 11eg Ionawr, fe wnaeth Seghir Messamah, sy’n 63 mlwydd oed, redeg Hanner Marathon lethol Endurancelife Ynys Môn dros dir arfordirol garw ac ar hyd clogwyni, a chael ei waldio gan wynt a glaw’r gaeaf wrth wneud hynny.

Dechreuodd y ras 14.7 milltir ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi ac roedd yn dilyn taith o gwmpas llwybr yr arfordir i Ynys Arw ac Ynys Lawd.

Meddai Seghir:

“Roedd y ras yn gryn her o ran y tir a’r tywydd echrydus.

“Rwyf wedi gwneud hanner marathonau o’r blaen (Hanner Marathon Conwy a Hanner Marathon Llwybr Betws) ond roedd hon yn heriol iawn oherwydd y gwynt a’r llwybrau cul.

“Roedd y ras hon yn baratoad at fy marathon lawn gyntaf erioed, Marathon Llwybr Eryri fis Gorffennaf nesaf.

“Fe wnes i ddewis cefnogi Hosbis Dewi Sant am eu bod yn helpu cymaint o bobl ac rwyf yn clywed dim ond pethau da am y gofal y maent yn ei gynnig.

“Rwyf yn ddiolchgar am fy iechyd ac am y fraint yma y gwn ei bod yn cael ei gwarafun i lawer un arall, y mae Hosbis Dewi Sant yn gwneud gwaith clodwiw, gwych wrth helpu rhai ohonynt.”

Gorffennodd Seghir yr hanner marathon mewn 3 awr 18 munud, gan godi £760 at  Hosbis Dewi Sant.

Dyma’r ail her y mae Seghir wedi ymgymryd â hi i Hosbis Dewi Sant, tair blynedd yn ôl fe gwblhaodd Ddringfa Gaeaf Mynydd Toubkal ym Moroco gan godi dros £600.

Wrth dderbyn yr arian nawdd ar ran yr Hosbis, dywedodd James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy:

 “Llawer iawn o ddiolch i Seghir am herio’r tywydd ac am ei holl ymdrechion wrth redeg y ras hon. Fe’i gwerthfawrogir yn fawr iawn. Edrychaf ymlaen at glywed sut hwyl y mae’n ei gael ym mis Gorffennaf.

“Bydd yr arian a godwyd yn mynd ymhell tuag at y gofal a gynigir i gleifion a’u teuluoedd yma yn yr Hosbis.”

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO