Staff EE yn mynd ar gefn eu beic i hosbis leol i oedolion

Mae aelodau’r tîm o EE Llandudno wedi gosod her beicio iddynt hwy eu hunain i godi arian y mae’i fawr angen i Hosbis Dewi Sant.

Ar feic ymarfer y tu allan i’r siop ym Mharc Llandudno, beiciodd y tîm y pellter o’u siop ym Mangor i’w siop yn Wrecsam ar ddydd Sadwrn 17eg Ebrill, cyfanswm o 80 milltir.

 

(EE Staff get on their bike for local adult hospice)

Gan droi pwer pedlo’n godi arian, fe wnaethant lwyddo i godi £283.08 i’r elusen trwy roddion ar-lein a newid mân a gasglwyd mewn bwcedi ar y diwrnod.

Meddai Danielle Kane, Rheolwr Cynorthwyol y siop:

“Rwyf i’n bersonol wedi profi’n uniongyrchol pa mor ryfeddol yw’r staff yn Hosbis Dewi Sant gan eu bod wedi gofalu am fy mam cyn y bu iddi farw ychydig flynyddoedd yn ôl.

“Roedd arnom eisiau gwneud rhywbeth a fyddai’n rhoi’n ôl i elusen leol sydd yn gwneud gwaith rhyfeddol yn ein barn ni.”

Mae Hosbis Dewi Sant wedi lansio ei hymgyrch 500 Calon yn ddiweddar ac mae’n chwilio am 500 o gefnogwyr i wneud gwahaniaeth i’n cymuned leol, yn union fel y staff yn siop EE Llandudno.

Os yw’r Hosbis yn agos at eich calon, efallai y byddech yn ystyried bod yn rhan o’n cefnogwyr 500 Calon cyntaf erioed, gydag ymrwymiad i godi o leiaf £100 yn 2021.

Mae modd ichi ymgymryd â’ch her codi arian mewn llawer o ffyrdd ac yn eich amser eich hun rhwng rŵan a diwedd y flwyddyn. Gallai gynnwys her awyr agored neu her gorfforol, targed iechyd mis o hyd h.y., nifer o gamau neu filltiroedd y dydd; neu drwy roi’r gorau i rywbeth fel siocled, smygu neu win.  Mae’r rhestr yn ddiddiwedd yn wir.

Bydd pob ceiniog a godir gan yr ymgyrch 500 Calon yn galluogi Hosbis Dewi Sant i helpu pobl leol sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd a’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes. Bydd pob rhodd yn helpu’r elusen i ddarparu cymorth hefyd ar gyfer aelodau’r teulu a gofalwyr, a all fod ag angen cymorth ar adeg anodd iawn yn eu bywydau.

I gymryd rhan yn yr ymgyrch 500 Calon ewch i https://stdavidshospice.org.uk/fundraising/  ffoniwch 01492 873664.

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO