Mae Sue McDonnell, 26 o Landudno wedi eillio’i chydunnau hir o wallt i godi arian at ei hosbis leol.

Cynhaliwyd yr eilliad pen noddedig er cof am Fodryb Sue, Christine Williams, a fu farw gwaetha’r modd yn Hosbis Dewi Sant yn 2017.

Canmolodd Sue, sy’n gweithio fel Howsgiper, y gofal a dderbyniodd ei Modryb gan yr elusen ac meddai:

“Byddaf bob amser yn ddiolchgar i’r Hosbis am ofalu am fy modryb a byddaf bob amser yn gwneud fy ngorau i dalu’n ôl iddyn nhw am y gofal a’r cariad y maen nhw’n ei roi i bobl eraill.

“Dim ond am amser byr y cafodd hi ofal, ond byddaf yn ddiolchgar iddyn nhw am byth am wneud iddi deimlo’n gyffyrddus yn ei dyddiau olaf.

“Hoffwn i’r arian fynd tuag at beth bynnag sydd ar Hosbis Dewi Sant ei angen. O bryd syml i glaf i fatres newydd.”

Digwyddodd yr eillio pen yn Daniel James Hair and Beauty ym Mae Colwyn ac fe gododd £289 mewn nawdd.

“Dim hyd nes imi eistedd yng nghar fy ffrind i fynd i gael eillio fy mhen y dechreuais deimlo’n nerfus.

“Fe wnaeth fy ffrind gorau Jay fy nghael yn barod yn y gadair ac yna dywedodd wrthyf y byddwn yn gwneud yr eilliad cyntaf gyda’r cliperi ac y byddai ef yn gwneud y gweddill wedyn.

“Roedd bod â’r cliperi yn fy nwylo yn frawychus. Roeddwn yn synnu fy mod wedi’i wneud mor syth ac na wnes i orffen gyda llinell donnog gan fy mod yn crynu gymaint!

“Rwyf yn wirioneddol hapus fy mod wedi’i wneud. Mae’n deimlad rhyfedd, ond yn un da hefyd. ’Dyw cawod ddim yn cymryd cymaint o amser rŵan ’chwaith! “

Os hoffech chi roi at dudalen Sue ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/sue-mcdonnell3