Ni all Elsa aros i gymryd rhan yn y “Westshore Walkies”!

Ymunwch ag Elsa a’i ffrindiau y penwythnos yma am daith gerdded cŵn elusennol er budd Hosbis Dewi Sant.

Mae’r “Westshore Walkies” yn daith gerdded cŵn 5km noddedig cyfeillgar i deuluoedd sy’n digwydd ddydd Sul yma (26ain Medi) ar Lwybr Arfordir hardd Penmorfa, Llandudno a ’dyw’r tâl i gymryd rhan ond yn £5 y ci.

Meddai Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol Conwy i’r Hosbis (a pherchennog Elsa):

“Mae gennym lawer o weithgareddau hwyliog a chystadlaethau wedi’u cynllunio ar eich cyfer chi a’ch ffrindiau pedair coes ac fe wnawn dretio’ch cŵn i fag pethau da cŵn am ddim!  Ac yn well na dim mae oedolion a phlant yn cael dod am ddim!

“Byddai’n wych petai’r cŵn yn gallu codi nawdd i’r Hosbis. Does dim lleiafswm nawdd; ond rwyf yn siŵr y gallant ddefnyddio’u llygaid ci bach i godi cymaint o nawdd ag y gallant!

“Llawer o ddiolch i’r busnesau lleol sydd wedi cynnig anrhegion a rhoddion tuag at ein digwyddiad.”

 

Cyn cychwyn bydd cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau ac i ennill gwobrau. A oes gan eich ci y gynffon sy’n siglo fwyaf neu a yw’n gallu gwneud tric trawiadol?

 

Unwaith yr ewch chi’n ôl i’r Hosbis ar ôl ichi fod yn cerdded, gellwch fwynhau rhywbeth i’w fwyta a’i yfed a rhoi cynnig ar y tombola efallai.

Trwy godi arian i’r elusen byddwch yn helpu Hosbis Dewi Sant i ddarparu gofal hosbis ar gyfer pobl yn eich cymuned sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd.

Bydd y ddesg gofrestru ar agor o 9.30am yng ngerddi’r Hosbis yn Ffordd yr Abaty, Llandudno, gyda’r daith gerdded yn cychwyn am 10.30am. Mae’r rhai sydd am gymryd rhan yn gallu cofrestru ymlaen llaw ar https://stdavidshospice.enthuse.com/cf/west-shore-walkies neu gyrraedd ar y diwrnod.

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch y Swyddfa Codi Arian ar 01492 873674.

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO