Yn dilyn uno Hosbis Dewi Sant a Hosbis yn y Cartref, Gwynedd ac Ynys Môn yn 2018, mae’r gwasanaeth hosbis lleol i oedolion yn falch o ddatgelu ei frandio newydd.

Bydd yr elusen yn gweithredu dan yr enw Hosbis Dewi Sant, gyda’r logo ar ei newydd wedd yn darlunio ffigurau ar siâp calon sy’n symboleiddio’r bobl yn y gymuned leol sydd wrth galon eu sefydliad.

Mae’r logo porffor a gwyrdd yn ddatblygiad o logos blaenorol yr elusen ac fe’i hysbrydolwyd gan y gofal a’r tosturi parhaus y maent ill dau wedi’i ddarparu ar gyfer pobl gyda gwaeledd datblygedig a’u teuluoedd, gofalwyr ac anwyliaid.

Mae’r gofal hosbis yn Hosbis Dewi Sant bob amser yn datblygu ac yn addasu i sicrhau bod y gofal diwedd oes gorau un ar gael i bawb.

Mae Hosbis Dewi Sant yn cyflenwi ei gwasanaethau i Ogledd-Orllewin Cymru gyfan ar hyn o bryd. Mae yna Uned Cleifion Mewnol a Chanolfan Therapi arbenigol yn Llandudno, Canolfan Gofal Dydd yn Hafan Menai, Bangor, datblygiad newydd ar gyfer is-hosbis pedwar gwely yng Nghaergybi (yn yr afaeth ar gyfer haf 2019) ac yn ogystal mae’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth Hosbis yn y Cartref yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Mae’r cyfan ohono’n rhad ac am ddim, diolch i haelioni caredig ymdrechion codi arian y gymuned leol.

Meddai Trystan Pritchard, y Prif Weithredwr:

“Rydym yn falch iawn o ddatgelu ein logo newydd, mwy llachar, ffres a chyfoes. Cawsom adborth gan grwpiau ffocws mewnol, yn staff, gwirfoddolwyr a chefnogwyr, fod golwg wedi dyddio ar logos presennol y ddwy elusen a bod gormod o ddefnydd o las ynddynt. Rydym wedi ystyried a chymhathu hyn yn llawn ac mae gennym liwiau bywiog newydd.

“Rydym yn gynhyrfus dros ben ynghylch y bennod newydd yma o ofal hosbis yng Ngogledd-Orllewin Cymru a’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig. Gobeithir y bydd yr hunaniaeth yn sefyll allan ac yn ein helpu i greu llais cryfach yn y gymuned.”