Elusen yn lansio’i detholiad cyntaf erioed o byjamas i’r teulu i godi arian at ofal hosbis lleol i oedolion.

Yn dilyn ceisiadau gan ei chefnogwyr, mae Hosbis Dewi Sant  wedi rhyddhau casgliad newydd o byjamas i’r teulu, mewn union bryd ar gyfer y Nadolig.

Mae’r dewis yn cynnwys pyjamas i blant ac i oedolion, gyda dyluniad hwyliog yn lliwiau porffor a gwyrdd disglair yr Hosbis. Mae breichiau a choesau’r wisg  gysgu wedi’u haddurno â phatrwm polca dot lliwgar ac mae’r tu blaen yn dangos neges ddwyieithog syml ‘Love your Hospice/ Carwch eich Hosbis’.

Meddai Andrew Everley, Pennaeth Codi Arian Hosbis Dewi Sant:

“Pa ffordd well sydd o dreulio prynhawn o aeaf na swatio o flaen y tân yn gwylio un o ffefrynnau’r teulu ac yn ymlacio mewn pâr cynnes cyfforddus o byjamas.

“Pan oeddem yn cynllunio’r pyjamas, fe wnaethom gymryd ysbrydoliaeth gan y rheini sy’n ein cefnogi.  Yn fy swydd fel Pennaeth Codi Arian, rwyf wedi cael y fraint o gyfarfod llawer o deuluoedd sydd wedi’u cyffwrdd gan y gofal yn Hosbis Dewi Sant. Maen nhw’n sôn yn aml am y gofal ardderchog a dderbyniwyd a sut y mae’r Hosbis yn agos iawn at eu calon – dyna pam yr ymadrodd ‘Carwch eich Hosbis’ ar du blaen ein gwisg nos newydd.

“Rydym yn gobeithio y bydd pawb yn dangos eu cefnogaeth i’r Hosbis, gyda llai na chwe wythnos i fynd tan Ddiwrnod Nadolig, mae hwn yn bresant delfrydol i’r teulu cyfan.”

Bydd 100% o’r elw’n mynd yn uniongyrchol i Hosbis Dewi Sant, gan alluogi’r elusen leol i sicrhau y bydd oedolion sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd yng Ngogledd-Orllewin Cymru, a’r rheini sydd o bwys iddyn nhw, yn cael eu cefnogi gyda’r gofal a’r tosturi sydd ei angen arnynt.

Gellwch brynu’r dewis o byjamas o un o siopau’r Hosbis yn agos i chi ac ar-lein yn awr. Ewch i’r wefan https://stdavidshospice.org.uk/shop/

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO