Ewch dros y dibyn – abseiliwch 120 troedfedd i Hosbis Dewi Sant

A ydych chi’n ddigon dewr i abseilio i lawr clogwyn serth er mwyn elusen?

Mentrwch abseiliad 120 troedfedd cyffrous i lawr y clogwyn ym Mharc Morglawdd Caergybi i godi arian at Hosbis Dewi Sant. Yn cael ei redeg gan dîm profiadol o hyfforddwyr abseilio, byddir yn gofalu amdanoch bob cam o’r ffordd wrth ichi ollwng eich hun i lawr – gan weld golygfeydd i fynd â’ch gwynt ar draws Ynys Môn.

 

Yn ôl trwy alw poblogaidd, mae digwyddiad Abseilio Ynys Môn yn dychwelyd am yr ail flwyddyn ar ddydd Sadwrn 10fed Medi ac mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am unigolion herfeiddiol a fyddai’n hoffi derbyn her a gaiff ei thanio gan adrenalin i godi arian at ofal hosbis lleol!

Ar y copa, byddwch yn cael eich gwobrwyo â golygfeydd trawiadol o arfordir Ynys Môr a’r parc, sydd wedi’i leoli o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Meddai Keri McKie, Codwr Arian Ardal Gwynedd ac Ynys Môn:

“Y llynedd roedd y digwyddiad wedi’i archebu’n llawn, roedd 100 o gefnogwyr mor ddewr â choncro’r her Abseilio, gan godi’r swm aruthrol o £22,000 at Hosbis Dewi Sant.

“Gan weithio mewn partneriaeth â’r cwmni lleol, Anelu Aim Higher, mae’r abseiliad yn weithgaredd diogel a hwyliog. ’Does dim angen profiad blaenorol o abseilio er mwyn cymryd rhan.

“Mae’r digwyddiad hwn yn berffaith ar gyfer unigolion sy’n gobeithio derbyn her neu grwpiau o ffrindiau/cydweithwyr sy’n chwilio am gyfarfod cymdeithasol i dîm. Mae’n lleoliad anhygoel sy’n caniatáu i ffrindiau a theulu ddod draw a gwylio, gan wneud y gorau o’r hyn sydd gan y parc i’w gynnig.”

Fe wnaeth staff o Dai Cymdeithasol Adra, ‘Abseilwyr Adra Abseilers!’ gymryd rhan yn 2021 gan godi bron £1500.

Fe wnaethant lwyr fwynhau’r digwyddiad gydag Aled P Davies, Pennaeth Llywodraethu yn Adra yn dweud,

“Roedd cymryd rhan yn y digwyddiad abseilio gyda chydweithwyr yn brofiad meithrin tîm gwych, ’does dim tebyg i gamu oddi ar glogwyn i’ch helpu i roi ffydd ac ymddiriedaeth yn eich cydweithwyr i ddod â chi i lawr yn ddiogel!  Roedd yn ddigwyddiad ffantastig o’r dechrau i’r diwedd, ac yn deimlad gwych i fod wedi codi cymaint o arian at achos teilwng iawn.  Byddem yn argymell digwyddiadau Hosbis Dewi Sant yn gryf i sefydliadau sy’n dymuno codi arian at achos da ac ymgymryd â rhywfaint o weithgaredd meithrin tîm tra byddwch wrthi.”

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu i godi arian at Hosbis Dewi Sant, elusen leol sy’n darparu gofal diwedd oes yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl Gogledd-Orllewin Cymru.

Rhaid i bob un sydd am roi cynnig ar yr abseilio fod dros 14 oed ar y diwrnod i gymryd rhan a rhaid i’r holl gyfranogwyr gwblhau ffurflen ddatgelu feddygol cyn cymryd rhan.

A ydych chi’n barod i gamu oddi ar y dibyn? Mae lleoedd ar gyfer Abseiliad Ynys Môn yn brin iawn felly fe’ch cynghorir i archebu’n fuan. Mae cofrestru’n costio £29 a’r lleiafswm nawdd sydd ei angen yw £100. Mae slotiau amser yn dechrau o 10 y bore a gellir eu harchebu wrth gofrestru.

I gofrestru ewch i https://stdavidshospice.enthuse.com/cf/anglesey-abseil-2022 neu e-bostiwch keri.mckie@stdavidshospice.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

CAPSIYNAU’R LLUN –  Tîm Adra yn 2021

Staff-Nyrs Beth yn codi’i llaw ar ôl yr abseilio

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO