Ffrindiau’n dringo un o hen ryfeddodau’r byd, gan godi miloedd at eu hosbis leol i oedolion.

Fe wnaeth Dave Teesdale a Mike Broaders, sydd ill dau’n gweithio yn Sainsburys Llandudno, benderfynu gwneud rhywbeth gwahanol i godi arian at Hosbis Dewi Sant. Ym mis Mai eleni, gyda’i gilydd fe wnaethant herio Ymdaith Llwybr yr Inca, Periw – un o Saith Rhyfeddod Newydd y byd.

Dechreuodd yr her yn Cusco, Prifddinas yr Inca, – dinas ddiddorol iawn, yn llawn cyfaredd drefedigaethol, wedi’i chuddio’n ddwfn ym Mynyddoedd yr Andes. Ar uchder o 3,300m, treuliwyd y diwrnod cyntaf yn ymgynefino trwy ymlwybro o gwmpas y safleoedd Inca enwog sy’n amgylchynu Cusco.

Mae’r Llwybr Inca clasurol yn cwmpasu tri bwlch mynydd uchel – gyda’r uchaf yn 4,200m. Mae’n hysbys fod yr ymdaith pedwar diwrnod yn galed ac yn brawf i lawer o gerddwyr. Ond caiff yr ymdrech ei wobrwyo gyda’r olygfa o Machu Picchu trwy Borth yr Haul, yn cael ei adlewyrchu gyda golygfeydd syfrdanol ar draws yr Andes.

Wrth sôn am eu profiad meddai Dave, 41 o Hen Golwyn a Mike, 47 o Gyffordd Llandudno:

“Roedd y profiad a gawsom ym Mheriw yn rhyfeddol a phe na bai am yr Hosbis, ni fyddem byth wedi cael y cyfle.

“Roedd yr ymdaith yn heriol ond yn ei werth o i weld y golygfeydd mwyaf rhyfeddol a gwlad brydferth Periw, yn diweddu gyda’r ymweliad â Machu Picchu.

“Roedd yna rai diwrnodau gwirioneddol heriol o ddringo, gyda dros 4,200m ar hyd Llwybr yr Inca yn cael eu dilyn gan ddisgynfeydd serth i lawr grisiau wedi’u cerfio i mewn i’r creigiau. Roedd y gwersylla’n galed hefyd wrth inni gychwyn am 5 o’r gloch y bore, felly roedd noson dda o gwsg yn hanfodol.

“Byddem yn annog unrhyw un sy’n meddwl am wneud her ryngwladol i’r hosbis i’w gwneud, byddent wrth eu bodd.

“Mae cael dod i gyfarfod ffrindiau newydd a gweld gwlad ryfeddol gyda’r bonws o godi arian at achos gwych fel Hosbis Dewi Sant yn ei wneud mor werth chweil.

“Rydym yn gobeithio y bydd yr arian a godwyd yn helpu i barhau’r gofal rhyfeddol a’r parch y mae’r hosbis yn ei roi i gleifion a’u teuluoedd ar adeg mor bwysig yn eu bywydau.”

Cododd Dave a Mike y swm eithriadol o £7,063.44 at Hosbis Dewi Sant.

Elusen leol sy’n darparu gofal diwedd oes arbenigol am ddim i gleifion mewn oed ar draws Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd, yw Hosbis Dewi Sant.

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy i Hosbis Dewi Sant,

“Mae clywed cymaint wnaeth Dave a Mike fwynhau eu hamser ym Mheriw a gweld eu lluniau anhygoel mor wych ei weld. Er gwaethaf gorfod cychwyn yn gynnar yn y bore a’r diwrnodau cerdded llethol fe wnaethon nhw goncro’r her ac rwyf yn edrych ymlaen at eu cael yn rhan o her arall yn fuan.

“Bydd eu hymroddiad i Hosbis Dewi Sant trwy’u codi arian cyson a’r arian y maen nhw wedi’i godi, yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r cleifion ac i’w teuluoedd yma yn Hosbis Dewi Sant.”

I gael rhagor o wybodaeth am Hosbis Dewi Sant a’r calendr codi arian ar gyfer 2022 ewch i: www.stdavidshospice.org.uk

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO