Er cof am ei frawd, bydd Mark Allen yn cymryd rhan yn reid feiciau eiconig y de o Lundain i Brighton i godi arian at Hosbis Dewi Sant.

Yn drist iawn bu farw brawd Mark, Paul Allen o Landrillo-yn-Rhos, ym mis Rhagfyr 2018 yn 39 oed ar ôl canfod bod canser y croen, melanoma metastatig, arno. Cafodd wythnos olaf ei fywyd ei threulio yng ngofal Hosbis Dewi Sant, Llandudno.

Dywedodd Mark, o Fleet yn Hampshire, fod y gofal a dderbyniodd ei frawd yn eithriadol yn ystod ei amser yn yr Hosbis.

“Roedd y gofal a’r tosturi a roddwyd i Paul a’r teulu cyfan gan Hosbis Dewi Sant yn eithriadol.

“Cyn y bu farw penderfynais fod arnaf eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’r Hosbis.

“Gan fod gennyf broblemau iechyd fy hun (diabetes math 2 a disg wedi llithro yn fy nghefn), roedd yn rhaid imi feddwl am weithgaredd realistig y gallwn gymryd rhan ynddo. Yn fy mlynyddoedd iau, fe wnes i feicio o Lundain i Brighton, Ffrainc a llawer o reidiau eraill.

“Dyw fy ffitrwydd ’nunlle’n agos i ble’r oedd yn arfer bod felly roedd beth bynnag yr oeddwn yn penderfynu ei wneud am fod yn her fawr.

“Rwyf yn gobeithio y bydd yr arian a godaf yn helpu i gynnal y lefel bresennol o wasanaeth i’r cleifion a’u teuluoedd.”

Mae Mark yn ymgymryd â’i her feicio 55 milltir ar y 15fed Medi. Bydd yn cychwyn o Gomin Clapham, Llundain ac yn dilyn llwybr gydag arwyddion clir at y llinell derfyn ar lan y môr Brighton.

Hyd yn hyn mae Mark wedi codi £490 at Hosbis Dewi Sant, os hoffech chi roi rhodd ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/rideforpaul