Mae tîm o chwe chydweithiwr o’r gwaith cynhyrchu caws yn Llangefni, Glanbia Cheese am ymgymryd â Her China Hosbis Dewi Sant y flwyddyn nesaf.

Mae Martin Parsons, Tracey Wright, Margaret Stibbards a Rachel Threadkell ynghyd â gŵr a gwraig, Nia and Neil Humphreys, yn barod i ymgymryd â’r her gyffrous yma.

Bydd y criw yn cychwyn ar eu siwrnai tua Mur Mawr China ar yr 8fed o Fai 2020. Bydd y trip hwn yn eu gweld yn treulio saith diwrnod yn ymlwybro ar hyd y mur, yn gweld y golygfeydd trawiadol, yn wynebu’r her o gerdded hyd at 1000 o risiau yn ystod un diwrnod, a hyd yn oed yn ailadeiladu rhan o’r mur fel rhan o brosiect adfer.

Daeth y tîm, sydd i gyd o Ynys Môn, yn ymwybodol o waith Hosbis Dewi Sant gyntaf yn 2018 pan yn drist iawn y bu farw Beverley, gwraig Martin, yn yr Hosbis.

Fe wnaeth gwerthfawrogiad Martin o’r gofal yn Hosbis Dewi Sant ysbydoli eraill i gymryd rhan. Fel yr eglura Martin:

“Cafodd staff yn Glanbia eu hunain yn ymuno ag amrywiol ddigwyddiadau codi arian yr Hosbis, er cof am fy ngwraig Bev ac er mwyn sicrhau y byddai eraill yn gallu derbyn yr un lefel o ofal.

“Fe wnes i’n bersonol ymgofrestru ar gyfer yr her gan fod arnaf eisiau gwneud rhywbeth a fyddai’n mynd â mi allan o’m man cysurus, a fyddai hefyd yn caniatáu imi ‘roi rhywbeth yn ôl’ i Hosbis Dewi Sant”

Mae’r elusen yn codi arian ar hyn o bryd ar gyfer is-uned i’w lleoli o fewn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi. Bydd y prosiect, sydd yn mynd drwy broses gaffael y GIG ar hyn o bryd, yn sicrhau y gellir rhoi’r safon uchaf o ofal cleifion mewnol i bobl Ynys Môn mewn amgylchedd diogel, sydd fel cartref o gartref.

Mae ‘Tîm Glanbia’ yn gweithio’n galed eisoes i godi nawdd ar gyfer yr her yma, ac maent wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau gwych yn y misoedd i ddod yn cynnwys: Diwrnod golff ar faes golff Henllys 22ain Medi a noson pitsa a siampên neu beint ym Mwyty Dylan’s, Porthaethwy ar 3ydd Hydref.

Pan ofynnwyd iddi am y broses codi arian, meddai Tracey Wright:

“Mae’r gymuned bob amser yn falch o gefnogi elusennau lleol, pwy ar y ddaear ddywedodd nad oes dim ots gan bobl! Mae o ots ganddyn nhw yn fy mhrofiad codi arian i.”

Os ydych â diddordeb mewn cefnogi ymdrechion codi arian y tîm ewch i: https://www.justgiving.com/fundraising/glanbia-cheese-ltd-great-wall-of-china-challenge