Gwirfoddoli – Mae ychydig bach o’ch amser yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae Hosbis Dewi Sant yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i helpu mewn swyddi manwerthu wrth i’r elusen leol groesawu cwsmeriaid yn ôl i’w siopau am y tro cyntaf eleni.

Ar ôl y cyfnod clo o bedwar mis, roedd Hosbis Dewi Sant yn falch o ailagor ei 22 siop, gan roi hwb i arian y mae’i fawr angen ar gyfer gofal diwedd oes ar draws Gogledd-Orllewin Cymru.

Yn awr mae angen cynorthwywyr siop gwirfoddol i helpu gydag amrywiaeth eang o dasgau manwerthu, yn cynnwys; croesawu a thendio ar gwsmeriaid mewn ffordd groesawgar, gweithio wrth y til a phrosesu gwerthiannau, arddangos eitemau ar lawr y siop ac adnewyddu stoc.

Mae Elle Graham o Fochdre yn gwirfoddoli yn siop Bae Colwyn yn Ffordd yr Orsaf. Mae hi’n cael ei hamser fel gwirfoddolwr i Hosbis Dewi Sant yn werth chweil. Mae hi’n egluro:

“Mae’n gwneud imi deimlo mor dda, defnyddiol a hapus yn gwybod bod cyfraniad mor fach o’ch amser yn gallu, ac yn gwneud gwahaniaeth wrth gefnogi teuluoedd drwy amser mor galed yn eu bywydau. Mae llawer o gyfraniadau bach yn gallu cael effaith enfawr.

“Rwyf wrth fy modd yn sgwrsio â gwahanol bobl ac rydych yn cyfarfod pobl o bob cefndir sy’n dod i mewn i’r siop. Mae rhai cwsmeriaid yn dod i brynu rhywbeth am yr un rheswm ag y gwnes i wirfoddoli, hwyrach mai chi ydy’r unig berson y mae rhywun yn ei weld neu’n siarad â nhw mewn diwrnod. Felly, os gallwch chi wneud iddyn nhw wenu a gwneud rhywfaint o arian i’r elusen ar yr un pryd, rydych yn gwybod eich bod wedi gwneud rhywbeth gwerth chweil. Rhoddodd y staff yn y siop y fath groeso imi ac rwyf yn edrych ymlaen at fynd i mewn bob wythnos.”

Mae yna gyfleoedd i wirfoddoli ar hyn o bryd yn Siopau Llandudno a Bae Colwyn. Os gallech sbario ychydig oriau yr wythnos, bydd Arweinydd Tîm eich siop leol yn falch iawn o glywed gennych, naill ai galwch heibio i’r siop am ffurflen gais neu gwnewch gais ar-lein ar www.stdavidshospice.org.uk i gael mwy o fanylion ffoniwch 01492 879058.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO