Her 2000 Byrpî Pen-blwydd Maria

Mae cefnogwr i’r Hosbis o Gonwy, Maria Nolan, sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 40 ar yr 17eg o’r mis hwn, yn ymdrechu i wneud 2,000 naid wasg neu byrpî mewn dwy wythnos i godi arian at Hosbis Dewi Sant.

Math o ymarfer corff dwysedd uchel yw byrpîs, sy’n cyfuno hyfforddiant cryfder a hyfforddiant aerobig yn un. Maent yn ddiarhebol o adnabyddus am fod yn ymarfer corff blinderus a chwyslyd.

 

Yr ymdrechion codi arian egnïol yw ffordd Maria o ddweud diolch am y gofal diwedd oes a dderbyniodd ei mam yng nghyfraith Margaret yn yr Hosbis fis Hydref diwethaf ac o helpu i barhau i ddarparu’r gefnogaeth hollbwysig yma i deuluoedd sydd â’i hangen.

Meddai Maria, Hyfforddwr Personol yn Bodyfit by Maria;

“Roedd y gofal a’r gefnogaeth a dderbyniodd hi a’n teulu gan y tîm yn yr hosbis yn Llandudno yn anhygoel.

“Mae’r her yn un galed, ond mae’n achos mor wych ac mae cymaint o roddion caredig yn cadw fy nghymhelliant ar fynd. Mae pawb wedi bod mor hael ac wedi helpu’n barod i godi bron £300 ar fy nhudalen Facebook codi arian, sy’n anhygoel!”

Ar adeg ysgrifennu hwn, roedd Maria ar Ddiwrnod 5 o’i her byrpî pen blwydd ac roedd hi wedi cwblhau 500 hyd yn hyn.

Eleni bydd yn costio dros £5 miliwn i redeg Hosbis Dewi Sant gyda dim ond 9% o’r ffigwr hwnnw’n dod gan Lywodraeth Cymru a’r Bwrdd Iechyd Lleol.

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy:

“Trwy gydol y pandemig, mae Hosbis Dewi Sant yma i’r gymuned 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, gan ddarparu gofal a chefnogaeth diwedd oes arbenigol i bobl leol ar adeg anodd iawn yn eu bywydau.

“Rydym mor werthfawrogol o ymdrechion Maria. Mae pob ceiniog a phunt a godir yn cefnogi gwaith hollbwysig yr Hosbis. Diolch ichi am wneud hyn yn bosib”

Sut i gefnogi her Byrpi Maria;

Os hoffech chi gefnogi ymdrechion codi arian Maria Nolan ac addo rhodd ewch i www.facebook.com/donate/400497297902424

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO