Mae pum aelod o grŵp hyfforddi ffitrwydd lleol, Commando X-Fit, wedi cymryd rhan mewn her ffitrwydd 12 awr i ddangos eu cefnogaeth i Hosbis Dewi Sant, Llandudno.

Fe wnaeth y grŵp, sydd i’w weld yn aml yn ymarfer ar draeth Bae Colwyn ym misoedd yr haf, her ffitrwydd 12 awr o 8 y bore – 8 yr hwyr i ddweud diolch wrth yr Hosbis, a fu’n gofalu am eu ffrind da Ed Burke.

Roedd y sesiwn ymarfer, a ddigwyddodd ar y 5ed Gorffennaf, yn cynnwys bob un o’u 16 o ‘ymarferion Corff Traeth T25’ yn un rhes, gydag egwyl o 15 munud yn unig rhyngddynt.

Ymunodd ffrindiau â nhw ar hyd y ffordd gyda rhai’n cymryd rhan mewn ymarferion, eraill yn darparu diodydd, tameidiau bach i’w bwyta ac anogaeth. Cododd y grŵp £1,450.

Meddai Dan Harrison o Commando X-Fit:

“Ar ôl bod yn dyst i’r gofal anhygoel a roddwyd i ffrind da imi y llynedd yn Hosbis Dewi Sant, penderfynais fod arnaf eisiau helpu gyda chefnogi’r elusen mewn unrhyw ffordd y gallwn.

“Gan fy mod yn hoff o roi fy hun trwy’r felin mor aml â phosib gyda heriau corfforol, roeddwn yn meddwl y byddwn yn gwneud rhywbeth ychydig yn fwy dwys a’i ddefnyddio i godi arian.

“Roedd yr her yn galed ar adegau ond efo’r cyfuniad o chwerthin, tynnu coes a choffi, fe wnaeth yr atgofion o’n ffrind da Ed Burke ei gwneud yn hawdd i aros yn gryf tan y diwedd, er gwaethaf y swigod, y cyhyrau’n brifo a’r tywydd.

“Rydym yn gobeithio y bydd yr arian a godwyd yn helpu Hosbis Dewi Sant i barhau i ddarparu’r gefnogaeth hanfodol i gleifion a’u teuluoedd pan fyddant mewn angen.”

Mae’r grŵp bellach yn cynllunio mwy o weithgareddau codi arian i’r Hosbis, yn cynnwys beicio 100 milltir (18 lap) o amgylch y Gogarth.

I’w noddi nhw ewch i https://www.gofundme.com/f/3k4fk