Her Llwybr Arfordir Môn Sarah a Carwyn

Mam o Benmaenmawr yn gosod her elusen wahanol iawn iddi hi ei hun.

Dros yr haf, mae Sarah Breeze-Roberts yn bwriadu cerdded Llwybr Arfordir Môn gyda chyd-deithiwr ar ei chefn – ei mab 19 mis oed, Carwyn.

Gan ddilyn llwybr dynodedig yr arfordir, bydd y pâr yn teithio 130 milltir i gyd, wedi’i rannu’n ddeuddeg rhan. Mae’r llwybr yn mynd drwy dirwedd amrywiol, sy’n cynnwys cymysgedd o dir ffarmio, gweunydd arfordirol, twyni, morfeydd heli, blaendraethau, clogwyni ac ychydig bocedi o goetir.

Mae Sarah, gyda Carwyn, sy’n pwyso tair stôn, mewn cludydd ar ei chefn, wedi cwblhau deg rhan hyd yma ac mae’n bwriadu gorffen gyda’r daith o Gaergybi i Fae Trearddur, sydd, er ym meddwl Sarah yr un galetaf, yr un fwyaf golygfaol hefyd.

Mae’r daith gerdded noddedig yn un i godi arian at elusen leol, Hosbis Dewi Sant ac mae er cof am fam Sarah, Doris Breeze a fu farw yn yr Hosbis oedolion fis Mai y llynedd.

Meddai Sarah, sy’n 43:

“Fe wnaeth Hosbis Dewi Sant ofalu am fy mam mor ryfeddol gydag urddas a gofal.

“Ar y pryd roedd Carwyn yn bum mis oed ac fe wnaethant adael inni aros yn yr ystafell deuluol, nid oedd dim byth yn ormod o drafferth.

“Petai hi’n gallu gweld beth wyf i a Carwyn yn ei wneud rŵan, byddai hi’n chwerthin ac yn annog y ddau ohonom yn ein blaenau!

“Alla’ i ddim diolch digon i Hosbis Dewi Sant am beth wnaethant. Ffordd fechan ydi hyn o ddweud diolch wrthynt ac rwyf yn bwriadu gwneud un her hurt y flwyddyn ar ran yr Hosbis er cof am fy mam.”

Meddai James Wilde, Codwr Arian Cymunedol Hosbis Dewi Sant:

“Mae hon yn her wirioneddol unigryw a diddorol ac yn ffordd wych i Sarah a Carwyn ddod at ei gilydd i gofio Doris.

“Mi wn y bydd hi’n galed i Sarah yn cario Carwyn y pellter yna ond ar ôl siarad efo hi rwyf yn gwybod y bydd hi’n gallu cael y maen i’r wal ac yn creu atgofion iddi hi ei hun a Carwyn a dathlu bywyd Doris yr un pryd.

“Bydd yr arian a godir yn mynd ymhell i godi arian hanfodol ar gyfer y gwaith a wneir yma yn Hosbis Dewi Sant.”

Gellwch ddilyn eu taith drwy ymweld â https://www.facebook.com/Carwyn-Capers-Anglesey-Coastal-Path-Fundraiser-222085698389791/

I noddi Sarah a Carwyn ewch i: https://www.justgiving.com/fundraising/sarah-breeze-roberts1

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO