I nodi’u penblwyddi yn 60 ac yn 40, penderfynodd Paul Williams a Richard Hastings o Landudno ymgymryd â her Tri Chopa’r Deyrnas Unedig.

Gyda’u ffrindiau a’u teulu, Shaun Taylor, Douglas Parkinson, Becca Cross a Liam Taylor yn gwmni iddynt, fe wnaethant ddringo i gopaon Ben Nevis yn Yr Alban, Scafell Pike yn Lloegr a’r Wyddfa yng Nghymru, mewn 24 awr.

Roedd y digwyddiad her ar ddydd Sadwrn, Mehefin 8fed yn codi arian at Hosbis Dewi Sant er cof am Nicky Jones, Modryb Rhian Hastings. Trwy gefnogaeth garedig ffrindiau a theulu fe wnaeth y tîm godi £2883.57.

Meddai Richard Hastings (gŵr Rhian):

“Cafodd pob un ohonom yr her yn galed, fe wnaeth Ben Nevis ein hysigo i gyd ac roeddem yn dal i fod â mwy o fynyddoedd i’w dringo! Byddwn yn bendant yn ei wneud eto, fel y byddai Dougie a Becca. Dwi ddim yn siŵr fod y lleill yn awyddus chwaith! Rydym yn ystyried her arall yn gyntaf cyn mynd â’r afael â’r her yma eto.

“Bu farw modryb fy ngwraig yn yr Hosbis yn 2013, ac rwyf yn meddwl bod pob un ohonom oedd yn gwneud y dasg wedi colli rhywun agos oherwydd canser. Collais fy nhad fy hun, felly mae fel petai’n briodol i gefnogi ein hosbis leol, adnodd yr ydym mor lwcus o’i gael ar ein stepen drws.”

I rai, hwn oedd y tro cyntaf iddynt gyrraedd copa Ben Nevis a Scafell Pike. Daethant ar draws pob math o dywydd, yn cynnwys cawodydd trwm o law, gwyntoedd oer a’r haul yn disgleirio ar yr Wyddfa wrth iddynt orffen eu her.

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy’r Hosbis:

“Mae taclo un mynydd yn gamp ynddo’i hun, mae taclo tri ar ôl ei gilydd yn gamp syfrdanol ac yn rhywbeth y dylai pawb a oedd yn rhan ohono fod yn wirioneddol falch ohono.

“Bydd yr arian a’r ymwybyddiaeth a godwyd yn mynd ymhell tuag at y gofal a’r gefnogaeth a gynigir i gleifion a’u teuluoedd yma yn Hosbis Dewi Sant.”

Os hoffech chi ddod yn ‘Arwr Hosbis’ a threfnu her codi arian ar gyfer Hosbis Dewi Sant cysylltwch â’r Tîm Codi Arian ar 01492 873664 os gwelwch yn dda.