Mae staff banc wedi ymgofrestru i reidio’r weiren wib gyflymaf yn y byd i godi arian hanfodol i elusen sy’n darparu gofal diwedd oes anhepgor i bobl ar draws Gogledd-Orllewin Cymru.

Penderfynodd Jonathan Thomas, Rheolwr Barclaycard a Mark Powell, Rheolwr Banc Barclays wedi ymddeol ymgymryd â’r her codi arian elusennol ar ôl i Glwb Lles a Chinio Gogledd a Chanolbarth Cymru Barclays ddewis Hosbis Dewi Sant fel un o Elusennau’r Cadeirydd ar gyfer 2019.

Elusen leol yw Hosbis Dewi Sant sy’n darparu gofal hosbis ar gyfer cleifion mewn oed sy’n byw gyda gwaeledd datblygedig a’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Ar Fedi 20fed, byddant yn mentro i’r entrychion uwchben Chwarel y Penrhyn, Bethesda ar gyflymder o dros 100 milltir yr awr. Bydd y profiad gwirioneddol unigryw a chyffrous yn dro cyntaf i Mark ac i Jonathan ac mae’r nerfau wedi dechrau amlygu eu hunain yn barod!

Meddai Mark, Cadeirydd Clwb Lles a Chinio Gogledd a Chanolbarth Cymru Barclays:
“Mae’r ddau ohonom wedi’n parlysu’n llwyr gan ofn. Rydym ill dau ag ofn uchder felly mae gwneud yr her yma ymhell allan o ble rydym yn gyfforddus.

“Mae Jonathan a minnau’n gobeithio y bydd ba bynnag swm a godwn yn helpu Hosbis Dewi Sant i barhau’i gwaith gwych i’r cleifion ac i’w teuluoedd.”

Bob blwyddyn mae angen i’r Hosbis godi £4 miliwn i barhau gyda’r gofal a’r gwasanaethau. Bydd y nawdd o’r digwyddiad codi arian hwn yn mynd yn uniongyrchol tuag at ofal cleifion lleol, sy’n cael ei gynnig yn rhad ac am ddim i’r gymuned leol.

I gefnogi Mark a Jonathan ewch i https://www.justgiving.com/fundraising/hilary-williams16