Hosbis Dewi Sant yn derbyn hwb ariannu gan Sefydliad B&Q

 

B&Q Llandudno a Codwr Arian Ardal Conwy James Wilde

Mae Hosbis Dewi Sant, elusen wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru, sy’n darparu seibiant a gofal diwedd oes i oedolion sy’n byw gyda salwch sy’n byrhau bywyd, wedi derbyn grant gan Sefydliad B&Q.

Bydd y grant o £5,000 yn caniatáu i Hosbis Dewi Sant ariannu prosiect moderneiddio awyr agored a fydd yn gweld y mannau awyr agored clinigol cymunol yn cael eu trawsnewid yn llwyr fel eu bod yn ddiogel ac atyniadol, hamddenol a thawel. Bydd y trawsnewid yn galluogi cleifion i gael mynediad i’r awyr agored, mwynhau amser gyda’r teulu neu ddim ond mwynhau’r awyr iach.

 

Meddai Margaret Hollings o Hosbis Dewi Sant: “Fel y gwyddom oddi wrth lawer o’n cleifion a’u teuluoedd, mae treulio amser yn yr awyr agored yn cael ei werthfawrogi’n aruthrol, a dyna pam y bydd trawsnewid ein mannau awyr agored yn wirioneddol bwysig i ni a’n cleifion. Mae’r grant gan Sefydliad B&Q wedi ein galluogi i gychwyn camau cyntaf y prosiect, felly rydym yn eithriadol o ddiolchgar.”

Sefydlwyd Sefydliad B&Q yn 2020 i gefnogi elusennau’r Deyrnas Unedig gyda chyfuniad o grantiau, amser gwirfoddoli ac adnoddau gwella cartrefi. Yn ei flwyddyn gyntaf mae’r Sefydliad wedi helpu i adeiladu lleoedd diogel i blant chwarae, wedi darparu cymorth preswyl i bobl heb eu cartref eu hunain ac wedi ailaddurno cartref oddi cartref i deuluoedd plant sy’n sâl.

Meddai Paul Crisp, Ymddiriedolwr Sefydliad B&Q: “Yn Sefydliad B&Q, rydym yn gwybod pa mor bwysig ydi hi i bawb allu mwynhau lle yn yr awyr agored. Rydym wrth ein bodd o allu helpu Hosbis Dewi Sant i foderneiddio eu gardd i gleifion allu mynd ac ymlacio, gan greu lle gwell a lle mwy diogel yn ystod yr hyn sy’n aml yn amser anodd.”

Mae Sefydliad B&Q wedi dyfarnu cyfanswm o dros £1.3miliwn o grantiau i elusennau ar draws y Deyrnas Unedig ers lansio ym mis Mehefin 2020. Mae mwy o grantiau ar gael, gyda gwybodaeth am sut i wneud cais am grant Sefydliad B&Q ar gael ar https://www.neighbourly.com/BandQFoundation

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO