Ymunwch â’n Tîm – Cyfleoedd gwirfoddoli yn eich siop Hosbis Dewi Sant leol

Mae Hosbis Dewi Sant yn dibynnu ar dîm gwych o wirfoddolwyr ymroddedig, sy’n gweithio ar draws pob adran o’r elusen. Mae’u cefnogaeth yn cael effaith enfawr ar lefel y gwasanaeth y mae Hosbis Dewi Sant yn gallu ei ddarparu ar gyfer eu cleifion a’u teuluoedd.

Mae’r gwirfoddolwyr â rhan mewn gwaith cymorth yn yr Hosbisau, yn helpu yn ein siopau elusen neu’n codi arian allan yn y gymuned. Mae’r sgiliau y mae ein gwirfoddolwyr yn eu cynnig yn amrywiol ac amhrisiadwy.

Heb y gwirfoddolwyr, ni fyddai Hosbis Dewi Sant yn gallu gwneud y gwaith hollbwysig yn rhad ac am ddim i gymunedau Gogledd-Orllewin Cymru.

Mae Siopau Hosbis Dewi Sant ar draws Gwynedd yn chwilio am bobl i ymuno â’u tîm fel cynorthwywyr siop gwirfoddol ar hyn o bryd. Mae’r swydd yn golygu: cyfarch a gweini ar gwsmeriaid mewn ffordd groesawgar, cynorthwyo gyda gwaith rheoli stoc, gweithio ar y til a phrosesu gwerthiannau a helpu i arddangos eitemau yn y siop ac ailgyflenwi stoc.

 

Mae Margaret Wilkins wedi bod yn mwynhau gwirfoddoli yn y siop yn Nolgellau ers iddi agor ac mae hi’n gwirfoddoli am 1-2 diwrnod yr wythnos ar hyn o bryd.

Meddai Margaret:

 “Pan agorodd y siop gyntaf, roedd fy Ngŵr wedi darfod a chawsom help gan Hosbis yn y Cartref. Roedd hyn yn teimlo fel y cyfle perffaith i roi rhywbeth yn ôl”

 

Os hoffech chi gael gwybod mwy am y swyddi ffoniwch y Cydlynydd Gwirfoddolwyr Lou Barber ar 01492 879058 neu piciwch heibio i’ch Siop Hosbis leol neu ewch ar-lein ar www.stdavidshospice.org.uk.

 

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO