Yn ddewr iawn cafodd Kathy Cassidy, 55 oed o Ddeganwy eillio’i phen yn ddiweddar er cof am ei mam Marjorie Cassidy i godi arian at Hosbis Dewi Sant.

Cynhaliwyd y digwyddiad digon â chodi gwallt eich pen yn Mirrors Hair and Beauty yn Llandudno ac fe gasglodd hi gyfanswm nodedig o £1,560 o nawdd.

Bu farw Marjorie mam Kathy ym mis Tachwedd 2018, ac meddai Kathy:

“Roedd y gofal a roddwyd i fy mam yn rhyfeddol. Roedd hi wrth ei bodd yn Hosbis Dewi Sant; roedd hi’n cael ei thrin fel Brenhines.

“Bu mam yn yr Hosbis am ddwy wythnos ac fe wnaeth y nyrsys helpu i fy mharatoi i at ei marwolaeth ac roedd hynny’n gysur.

“Rwyf wedi bod yma yn Mirrors am 32 mlynedd. Pan glywodd fy nghleientiaid a’m teulu beth oeddwn yn ei wneud buont yn gefnogol dros ben imi.

“Mae arnaf eisiau i’r arian a’r ymwybyddiaeth a godaf gadw’r safon uchel o ofal y mae Hosbis Dewi Sant yn ei roi ar fynd.

“Dywedodd fy ngŵr fod ein hamser yno yn hapus a llawen tra oedd mam yno a dyna beth sydd arnaf eisiau i bawb ei ddeall nad ydi’r hosbis yn lle dychrynllyd, mae’n lle i’w ryfeddu.”