Bydd Gyrrwr Bws o Landudno’n ymuno â 50,000 o redwyr ym Marathon Llundain er budd Hosbis Dewi Sant.

Ar ddydd Sul 3ydd Hydref, bydd Ste Bozier rhedwr brwd ac un o gefnogwyr yr  Hosbis, yn teithio i’r Brifddinas i gymryd rhan yn un o farathonau mwyaf y byd. Gan redeg pellter o 26.2 milltir, bydd yn mwynhau’r awyrgylch wrth iddo fynd heibio’r tirnodau enwocaf yn y ddinas – yn cynnwys Palas Buckingham, Y Cutty Sark, Pont Y Tŵr a Canary Wharf.

Yn gyfarwydd â rhedeg pellter, mae Ste wedi cwblhau marathonau o’r blaen, yn cynnwys Marathon Ffordd Eryri, yn ogystal â marathon eithafol 53km (chwe lap o’r Gogarth) yn gynharach eleni i godi arian i deuluoedd y pysgotwyr a gollwyd ar y môr ar y Nicola Faith.

Soniodd Ste, sy’n 43 oed, am yr her redeg yma a phaham ei fod wedi dewis cefnogi ei hosbis leol:

“Rwyf yn dechrau teimlo’n hyderus ynghylch y Marathon Llundain sy’n dod gan fod fy ymarfer yn mynd yn dda o’r diwedd ar ôl ychydig fisoedd o anaf, felly os bydd popeth yn disgyn i’w le bydd yn ddiwrnod gwych!

“Rwyf yn gobeithio codi cymaint o arian ag sy’n bosibl i Hosbis Dewi Sant. Rwyf yn adnabod nifer o bobl sydd wedi bod ag angen y gofal y maen nhw’n ei ddarparu, ac rwyf yn gwybod y bu’n help mawr iddyn nhw a’u teulu ar adeg yr oedd ei fawr angen.”

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy Hosbis Dewi Sant:

“Rydym mor ddiolchgar i Ste am ddewis rhedeg Marathon Llundain i gefnogi ein hosbis a byddem i gyd yn hoffi dymuno’r gorau iddo ar gyfer diwrnod y ras. Trwy’r pandemig, mae ein tîm Clinigol bob amser wedi bod yno i gleifion a theuluoedd ar yr adeg fwyaf anodd o’u bywydau. Gyda’r help gan ein cefnogwyr hael sy’n codi arian inni, gall ein timau barhau i fynd y filltir ychwanegol”

Mae Ste yn gobeithio codi o leiaf £300. Gellwch roddi i’w dudalen codi arian Marathon Llundain yma: https://uk.virginmoneygiving.com/StephenBozier

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO