Ras yn Llandudno yn codi £1400 at Hosbis Oedolion

Fe wnaeth trefnwyr Ras 10K Flynyddol Nick Beer, Kay a John Hatton a Carla Green, gyflwyno siec am £1400 i Hosbis Dewi Sant yn ddiweddar fel yr elw o ddiwrnod y ras. Roedd y swm yn cynnwys rhodd hael o £900 gan Glwb Rhedwyr Ffordd Gogledd Cymru (NWRRC) sy’n trefnu’r digwyddiad a’r enillion ar gyfer ras hwyl.

 Chwith: Carla Green Dde

Yn cael ei chynnal ar 18fed Gorffennaf 2021, bu 29ain Ras Nick Beer yn dyst i dros 500 yn cymryd rhan mewn ras o amgylch Y Gogarth ac mewn partneriaeth â NWRRC, trefnodd Hosbis Dewi Sant Ras Hwyl 1km i Deuluoedd ar hyd Promenâd Llandudno gyda thros 75 o redwyr hwyl.

Meddai Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol Conwy Hosbis Dewi Sant:

“Byddai Hosbis Dewi Sant yn hoffi diolch i Kay a John Hatton yn ogystal ag aelodau NWRRC am eu cefnogaeth anhygoel a’r ymdrechion a wnaethant i drefnu’r digwyddiad.

“Bu inni fwynhau diwrnod gwych o haf ar Bromenâd Llandudno ym mis Gorffennaf a byddem yn hoffi diolch i bawb a gymerodd ran yn y Ras Hwyl, y brif Ras 10K ac a ymwelodd â ni yn ein siop Marsiandïaeth Geifr Y Gogarth Dros Dro ar y Promenâd.”

Yn 2022 bydd Ras 10K Nick Beer yn dathlu ei Dengmlwyddiant ar Hugain ar ddydd Sul 13eg Chwefror a bydd Hosbis Dewi Sant yn trefnu’r Ras Hwyl sy’n ei chanlyn hi unwaith eto. Mae cofrestru ar gyfer y brif Ras 10K wedi agor – i gael mwy o fanylion gweler https://nwrrc.co.uk/entries-go-live-for-2022-nick-beer-10k-30th-anniversary-race/

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO