Fe wnaeth Millie Woodyatt, sy’n naw oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Craig y Don, gymryd rhan yn Nhrochiad Gŵyl San Steffan Llandudno 2019 ac mae hi wedi codi £170 at Hosbis Dewi Sant, yr elusen a ddewisodd hi.

Gwelodd y trochiad blynyddol yn y môr gannoedd o ymdrochwyr mewn gwisg ffansi yn rhuthro tuag at y dŵr am nofiad iachusol iawn, gyda’r tymheredd ar ei gyfer yn -3°c oerllyd.

Bu Millie, yr ymunwyd â hi gan Faer Llandudno, y Cynghorydd Angela O’Grady, yn gefnogwr i’r hosbis leol trwy’i blwyddyn fel ‘Miss Alice’ Llandudno, wrth iddi helpu mewn llawer o ddigwyddiadau eraill, megis y Ffair Nadolig.

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy:

“Diolch i Millie neu ‘Miss Alice’ am ei chefnogaeth barhaus i’r Hosbis, fe’i gwerthfawrogir yn fawr.

“Bydd yr arian a godwyd yn mynd tuag at gynnal y gofal a roddwn i gleifion a’u teuluoedd yma yn Hosbis Dewi Sant.”

CAPSIYNAU’R LLUN – ‘Miss Alice’ Llandudno yn cyflwyno’r siec