Lleoedd yn Ras Siôn Corn am ddim i Hosbis Dewi Sant.

Dechreuwch eich dathliadau Nadolig fel Siôn Corn wrth y môr i Hosbis Dewi Sant.

Mae’r Ras Siôn Corn 5K yn mynd â chi ar hyd Traeth y Gogledd yn Llandudno ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 4ydd, a gellir ei rhedeg, ei loncian neu’i cherdded ac mae’n agored i bob oed gan ei wneud yn ddigwyddiad ystyriol o deuluoedd go iawn.

Mae’r ras, a drefnir gan Bespoke Fitness and Events, am ddim i gefnogwyr Hosbis Dewi Sant gymryd rhan ynddi ond mae angen o leiaf £25 o nawdd.

Meddai Adrian Owen, Codwr Arian Cymunedol Conwy:

“Mae hwn yn ddigwyddiad gwych i’r teulu mewn gwirionedd ble mae croeso i hyd yn oed anifail anwes y teulu ddod gyda chi ac ymuno yn y dathliadau. Mae’n ras hwyl ac mae’r pwyslais yn bendant ar y rhan hwyl nid y rhedeg!

“Yn 2019, cawsom fwy na 40 o bobl yn cymryd rhan dros yr Hosbis fel rhan o ddigwyddiad mwy lle’r oedd dros 380 o redwyr, a bu iddyn nhw godi bron £1200 at ofal lliniarol yng Ngogledd Cymru.

“Rydym yn gwahodd pawb i ddod draw ac ymgolli yn yr awyrgylch Nadoligaidd, pa un a ydych yn dymuno annog y rhedwyr yn eu blaen neu ba un a fyddai’n well gennych ymuno yn y digwyddiad eich hun. Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw gefnogaeth sydd gennych i’w gynnig!

 

Trwy arian a godir mewn digwyddiadau codi arian fel Ras Siôn Corn, mae Hosbis Dewi Sant yn gallu dal i ddarparu gofal lliniarol arbenigol am ddim i gleifion gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd ac i’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes, yr un pryd â chefnogi eu teulu a’u gofalwyr.

Gwnaeth un cyfranogwr y sylw:

“Y ffordd berffaith i gael eich hun yn ysbryd y Nadolig. Roedd Llandudno’n llawn o siwtiau cochion, cymaint o hwyl, roedd y digwyddiad cyfan yn rhyfeddol.”

Mae’r ras yn cychwyn am 10 y bore wrth Bier Llandudno ac mae pob rasiwr yn cael siwt Siôn Corn a medal i’r gorffenwyr Nadoligaidd.

I gofrestru ar gyfer lle am ddim neu i gael mwy o wybodaeth ewch i https://stdavidshospice.org.uk/event/santa-dash-2021 neu cysylltwch â 01492 873674 neu adrian.owen@stdavidshospice.org.uk

CAPSIYNAU’R LLUN – Rhedwyr Ras Siôn Corn yr Hosbis 2019

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO