Llwyddiant partneriaeth elusen wrth i Rhedeg Cymru helpu i godi miloedd at ofal hosbis lleol

Trwy gydol 2019, bu saith ar hugain o gefnogwyr brwdfrydig Hosbis Dewi Sant yn cymryd rhan mewn amrywiol rasys Rhedeg Cymru, gan godi £8,047.35 at ofal diwedd oes yng Ngogledd-Orllewin Cymru.

Mae Rhedeg Cymru’n trefnu digwyddiadau rhedeg trwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys pellterau o 5k drwodd i ras 20 milltir ac yn 2019 fe ailenwyd ei ddigwyddiad mwyaf poblogaidd, Hanner Marathon Conwy ar ôl Hosbis Dewi Sant, ei bartner elusen swyddogol.

Meddai Chris Yorke, Cyfarwyddwr Rasys Rhedeg Cymru:

“Mae’n fraint o’r mwyaf gweithio ochr yn ochr â Hosbis Dewi Sant ac rydym mor falch o fod wedi helpu i godi cymaint eleni.

“Mae’n hanfodol fod digwyddiadau fel Hanner Marathon Conwy yn parhau i ffynnu. Maen nhw’n cynnig llwyfannau gwych i’r cyhoedd godi arian er budd yr Hosbis. Edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw eto eleni”

Unwaith eto, mae Rhedeg Cymru yn hael iawn wedi rhoi 20 o leoedd Cyfres y Cestyll i’r Hosbis ar gyfer y rheini sy’n dymuno rhedeg i godi arian. Eleni mae’r gyfres yn cynnwys pedwerydd lleoliad newydd, gyda hanner marathon newydd yn cael ei chynnal yng Nghaernarfon.

Gall y rheini a fyddai’n hoffi rhedeg dros Hosbis Dewi Sant gofrestru ar gyfer digwyddiadau unigol neu gwblhau pob un o’r pedair. Mae Cyfres y Cestyll yn cynnwys Hanner Marathon Eryri (Dydd Sul, Mai 17eg), Hanner Marathon Caernarfon (Dydd Sul, Medi 20fed), Hanner Marathon Bangor (Dydd Sul, Hydref 4ydd) a Hanner Marathon Conwy (Dydd Sul, Tachwedd 15fed).

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy Hosbis Dewi Sant:

“Diolch i’n cefnogwyr am ddangos cymaint o ymroddiad i Hosbis Dewi Sant trwy gymryd rhan yn y digwyddiadau hyn ac am eu gwaith codi arian.

“Mae eleni wedi gweld llawer o gefnogwyr newydd yn cymryd rhan yn rasys Rhedeg Cymru i’r hosbis ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth. Edrychwn ymlaen at weithio mewn partneriaeth eto y flwyddyn nesaf fel rhan o gyfres y Pedwar Castell.

“Bydd yr arian a godir yn mynd ymhell tuag at y gofal yr ydym yn ei gynnig i gleifion yma yn Hosbis Dewi Sant.”

I gael mwy o wybodaeth am redeg dros Hosbis Dewi Sant neu i gofrestru a derbyn côd hyrwyddo cysylltwch â James Wilde ar 01492 873664 neu e-bostiwch: james.wilde@stdavidshospice.org.uk

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO