Maddie Evans a’i dau gi Bobby a Bella yn bwriadu rhedeg hanner marathon er budd Hosbis Dewi Sant.

 Maddie Evans a’i dau gi Bobby a Bella yn bwriadu rhedeg hanner marathon er budd Hosbis Dewi Sant.

Bydd Maddie Evans, myfyrwraig nyrsio o Gaernarfon yn rhedeg ei hanner marathon cyntaf erioed er cof am ei mam Lorraine Beattie a dderbyniodd ofal dros dair blynedd ar ddeg yn ôl gan Hosbis Dewi Sant, Hosbis leol i oedolion sy’n darparu gofal i bobl sy’n byw gyda salwch sy’n cyfyngu bywyd yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn, gan godi arian y mae’i fawr angen i’r Hosbis.

(Maddie gyda Bella a Bobby ei dau gi)

Ar yr 16eg Ionawr 2021, a fyddai wedi bod yn ben-blwydd Lorraine, bydd Maddie’n rhedeg gyda’i chŵn Bella a Bobby ar hyd y llwybr beiciau o Bont Newydd i Ben y Groes, gan gwblhau cyfanswm o dair milltir ar ddeg, gan herio’i hun i filltir am bob blwyddyn ers colli ei Mam.

Roedd Lorraine yn dotio’n llwyr ar anifeiliaid, ei chŵn oedd ei phopeth, felly Bella a Bobby fydd y masgotiaid perffaith.

Rhannodd Maddie ei dyheadau o ddod yn nyrs yn Hosbis Dewi Sant un diwrnod:

‘’Fel myfyrwraig nyrsio yn fy nhrydedd flwyddyn yn awr byddai’n anrhydedd gweithio un diwrnod mewn Hosbis a dyma beth wyf yn anelu ato gan fod hynny’n agos iawn at fy nghalon. Tair blynedd ar ddeg yn ôl ym mis Ionawr collais fy Mam oherwydd canser, roedd Hosbis Dewi Sant yn anhygoel. Mae canser yn glefyd mor greulon ac mae’r rhan fwyaf ohonom yn adnabod rhywun sydd wedi dioddef o’r clefyd’’

Mae Maddie’n gofyn yn garedig i bobl roi gyn lleied neu gymaint ag y gallant ei fforddio i gefnogi’r elusen:

‘’A ydych chi am ymuno â mi wrth gefnogi achos da? Bydd eich cyfraniad yn cael effaith, pa un a ydych yn rhoi £5 neu £500. Mae pob mymryn yn help. Byddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw roddion. Diolch ichi am eich cefnogaeth.’’

Mae’n costio dros £4 miliwn bob blwyddyn i ddarparu gwasanaethau Hosbis Dewi Sant – mae hynny’n fwy na £9,000 dydd. Daw’r rhan fwyaf o hyn drwy godi arian yn y gymuned. Ni chaiff dim o’r costau hyn eu pasio i’r cleifion, eu teuluoedd na’u gofalwyr, mae’r gofal i gyd am ddim i bawb.

Os hoffech chi noddi Maddie, Bella a Bobby, ewch i’w thudalen codi arian ar Facebook: https://www.facebook.com/donate/690279504946100/ i’w helpu hi i gyrraedd ei nod codi arian!

 

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO