Mae cystadleuaeth fowlio flynyddol yng Nghraig y Don wedi helpu i godi £750 at elusen.

Chwaraeodd aelodau clybiau Bowlio Craig-y-Don a Llandudno eu cystadleuaeth fowlio Cwpan yr Hosbis flynyddol fel digwyddiad codi arian i Hosbis Dewi Sant.

Mae’r digwyddiad, a gynhaliwyd ar y 4ydd Gorffennaf, yn ei ddegfed flwyddyn bellach ac mae wedi codi miloedd i bobl leol gyda gwaeledd datblygedig neu’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes. Yn ychwanegol at y ffioedd cystadlu fe wnaeth yr aelodau gyfrannu rhoddion a chynnal raffl hefyd.

Meddai Brian Goldsmith, aelod o Glwb Bowlio Craig-y-Don:

“Mae gan lawer o’r aelodau o’r ddau glwb reswm da i gefnogi’r Hosbis gan fod ffrindiau a pherthnasau wedi’u trin yno.

“Rydym yn ffodus dros ben o gael yr Hosbis yn Llandudno ac rydym i gyd yn ymwybodol o’r swm mawr iawn o arian sydd ei angen i gwrdd â’r costau rhedeg felly rydym yn ceisio helpu ychydig trwy gynnal y digwyddiad hwn.”

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy, a ddiolchodd i’r aelodau a gymerodd ran yn y digwyddiad:

“Bu’r ddau dîm yn gefnogwyr mawr inni ers tro byd ac mae gweld bod niferoedd uwch nag erioed wedi mynychu’r digwyddiad ond yn dangos bod ei boblogrwydd yn tyfu.

“Bydd yr arian a’r ymwybyddiaeth a godwyd yn mynd ymhell tuag at gefnogi cleifion a’u teuluoedd yma yn yr Hosbis.”