Mae disgybl Ysgol Uwchradd Eirias yn mynd cam ymhellach er budd ei Hosbis Oedolion lleol

Mae Lily Jones o Fae Colwyn wedi goso her ffitrwydd iddi hi ei hun ac yn cau careiau ei esgidiau ymarfer er budd Hosbis Dewi Sant.

Mae’r ferch deuddeg oed yn bwriadu rhedeg tua thair milltir bob diwrnod, cyfanswm o 60 milltir, erbyn diwedd Mai. Mae hi’n cymryd rhan er cof ei Thaid John Connolly, a dderbyniodd gofal yn Hosbis Dewi Sant, a fydd ei rhieni neu frawd wrth ei hochr hi.

Dywedodd Lily, disgybl blwyddyn 8:

“Roeddwn i eisiau helpu’r Hosbis gan fy mod yn deall nad yw eu digwyddiadau codi arian yn cymryd lle, ac efo’u siopau ar gau, maen nhw angen cefnogaeth! Wnaeth yr Hosbis rhoi gofal mor arbennig i fy Nhaid felly rydw i eisiau gwneud bob dim y gallaf er mwyn eu helpu nhw, fel y gwnaethon nhw ein helpu ni.”

Cyhoeddodd Hosbis Dewi Sant yn ddiweddar eu bod yn wynebu her ariannol enfawr gyda cholledion incwm eang oherwydd Covid19 ac maent wedi lansio Cronfa Adferiad ar gyfer 2020 er mwyn sicrhau eu goroesiad.

Dywedodd ei mam Sarah Jones:

“Derbyniodd fy Nhad, Taid Lily gofal gan yr Hosbis yn 2017.

“Roedd y gofal gan Hosbis Dewi Sant yn anhygoel! Roedd pawb o’r glanhawyr, a’r gofalwyr i ddoctoriaid a staff y caffi yn ofalgar, meddylgar, di stŵr ac yn ein cofio yn bersonol. Roedd bopeth mor broffesiynol

“Roedd y gefnogaeth i fy mam yn ystod ac ar ôl ei ofal yn wir yn rhagorol.

“Rydym yn ddiolchgar bob dydd fod ei wythnosau olaf wedi bod yn fwy cyfforddus diolch i feistrolaeth a staff gwych yr Hosbis.

Parhaodd Sarah:

“Roedd Dad yn rhedwr brwd ac yn rhan o Gwb Rhedeg ‘North Wales Road Runners Club’. Cwblhaodd nifer fawr o rasys ar y ffordd, gyda Marathon Llundain fel ei lwyddiant mwyaf.

Mae’r wythnosau cyntaf wedi bod yn flinedig ac yn boeth ar gyfer rhediadau Lily. Rydw i mor falch ohoni, mae hi’n ysbrydoliaeth.”

Ar ôl bythefnos mae tudalen codi arian ar-lein Lily wedi codi dros £1000 yn barod ar gyfer yr elusen leol. Os hoffwch chi gefnogi ymdrechion codi arian Lily ewch i : https://www.justgiving.com/fundraising/LilyJonesMay2020

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO