Bydd ffrwydriad o liwiau’n croesawu rhedwyr sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad elusennol newydd yng Nghoed y Brenin. Mae Hosbis Dewi Sant yn paratoi i lansio’i Ras Liwiau gyntaf yng Ngwynedd ar ddydd Sul 8fed Medi.

Meddai Keri McKie, Codwr Arian Hosbis Dewi Sant ar gyfer Ardal Gwynedd:

“Rydym mor gyffrous! Bydd hwn yn wahanol i unrhyw 5K arall yr ydych wedi’i gwblhau o’r blaen – mae pawb yn cychwyn mewn gwyn ac ar hyd y ffordd maen nhw’n cael eu gorchuddio o’u corun i’w sawdl â lliw.

“Mae’r ras gwlad 5km, sy’n cael ei hystyried yn gymedrol, yn dringo ac yn gogylchu o amgylch crib Cefndeuddwr, ble byddwch yn cyfarfod Sarn Helen, hen ffordd Rufeinig, cyn dod i lawr yn ôl i’r ganolfan ymwelwyr. Bydd yna ras hwyl 1km hefyd i bob gallu ac oed gymryd rhan ynddi.

“Ras na chaiff ei hamseru ydi hi ble bydd cannoedd o gyfranogwyr yn rhedeg am y llinell derfyn, i gyd yn cael hwyl tra byddan nhw’n codi arian at elusen leol ardderchog.”

“Bydd y llwybrau â gorsafoedd lliw ar eu hyd, wedi’u harfogi ac yn barod i’r cyfranogwyr fynd drwyddynt a chael eu trochi â phaentiau powdwr. Mae’r paent yn 100% naturiol ac yn ecogyfeillgar.”

Byddir yn annog y cyfranogwyr i gael eu stompio ac i gael hwyl, gan ei wneud yn ddigwyddiad perffaith i’r teulu cyfan.

Y tâl i gymryd rhan yw: £15 yr oedolyn £10 y plentyn (8 -15 oed) ar gyfer y ras 5km (yn cychwyn 11am) a £5 o dâl (ar y diwrnod yn unig o 9.30am) ar gyfer y ras hwyl 1km (am ddim i rai dan 8). Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn medal gorffennwr.

Ffoniwch 01286 662772 am fwy o wybodeath neu ewch i https://stdavidshospice.org.uk/event/colour-run-coed-y-brenin