Merch yn derbyn her hanner marathon er cof am ei mam

Mae Sharon Morris, o Ddolgarrog yn wreiddiol, wedi cymryd rhan yn ei hanner marathon gyntaf yn Hanner Marathon Run Gatwick i godi arian at elusen sy’n agos at ei chalon.

Ar ddydd Sul 8fed Mai, fe wnaeth Sharon ymuno â dros 1300 o redwyr ar gwrs 13.1 milltir cyflym a golygfaol o gwmpas ardal wledig a bwrlwm Maes Awyr Gatwick, gyda rhediad iachusol o dan ddynesfa derfynol maes awyr Gatwick.

Yn ychwanegu at ruad peiriannau’r awyrennau uwchben, a chefnogwyr yn annog y rhedwyr yn eu blaen, roedd drymwyr, cerddorion stryd, corau a DJs ar hyd y ffordd yn darparu adloniant hefyd.

Roedd Sharon, 47,yn rhedeg er cof am ei mam Dot Standing, a fu farw yn Hosbis Dewi Sant.

Wrth sôn am ei her redeg, meddai Sharon:

“Gofalodd Hosbis Dewi Sant yn rhyfeddol am fy mam nifer o flynyddoedd yn ôl a gan ei bod yn ben blwydd ei phriodas, pa well ffordd oedd o ddweud diolch a chofio fy mam na rhoi’n ôl i’r hosbis.

Dyma oedd fy hanner marathon gyntaf erioed, y pellter hiraf yr wyf erioed wedi’i redeg.

“Roedd yn ras wirioneddol heriol ar ddiwrnod poeth.

“Rwyf yn gobeithio y bydd yr arian yr wyf wedi’i godi yn helpu i gynnal y gofal gwych a roddir gan nyrsys, doctoriaid a phawb sy’n gweithio yn Hosbis Dewi Sant.

“Roeddwn yn ei theimlo’n anrhydedd fawr wrth wisgo crys-t Arwyr Hosbis Dewi Sant pan oeddwn yn rhedeg y ras a’r un peth oedd arnaf eisiau ei wneud oedd gwneud fy mam yn falch ac rwyf yn meddwl fy mod wedi gwneud hynny.”

Trwy roddion nawdd caredig, cododd Sharon £738.75 (yn cynnwys cymorth rhodd).

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal Conwy:

“Dyna gamp anhygoel gan Sharon yn cwblhau ei hanner marathon gyntaf erioed!

“Mae hi’n bendant wedi gwneud ei mam yn falch, a bydd yr arian yn gymorth mawr i gleifion a’u teuluoedd sy’n derbyn gofal gan Hosbis Dewi Sant. Diolch iti Sharon am dy holl ymdrechion!”

Os hoffech chi noddi Sharon, mae’i thudalen codi arian yn dal ar agor: https://www.justgiving.com/fundraising/sharon-morris13

Os hoffech chi dderbyn her redeg, mae gan Hosbis Dewi Sant leoedd am ddim ar gael ar gyfer Cyfres Pedwar Castell Rhedeg Cymru sy’n cynnwys Hanner Marathonau yng Nghaernarfon, Dinas Bangor a Chonwy. (angen lleiafswm nawdd)

I gael gwybod mwy e-bostiwch email james.wilde@stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch 01492 873674.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO