Bydd merch chwe blwydd oed o Fae Colwyn yn ymgymryd â her feicio 18.6 milltir i godi arian at ei Hosbis leol, i ddiolch iddynt am helpu i ofalu am ei Nana.

Ar Ddydd Gwener 28ain Awst, bydd Millie Jones yn beicio llwybr yr arfordir o Fae Colwyn i’r Rhyl ac yn ôl i godi arian i Hosbis Dewi Sant. Yng nghwmni ei theulu, mae hi’n ymarfer yn barod ar gyfer ei diwrnod mawr, gan feicio llwybrau beiciau lleol ar ei beic newydd, anrheg pen-blwydd cynnar derbyniol iawn. Hyd yn hyn mae hi wedi casglu £750 drwy’i thudalen noddi.

Wrth sôn am ei her, meddai Millie:

“Y pella’ yr wyf i wedi’i reidio ydy 9.5 milltir, felly mae gen i lawer o ymarfer i’w wneud i allu gwneud bron 20 milltir.

“Rwyf yn gwneud hyn am fod canser ar fy Nana Janet ac mae Hosbis Dewi Sant wedi helpu fy Nana Janet i deimlo’n well drwy roi triniaeth arbennig iddi.

“Maen nhw’n dal i ofalu amdani ac maen nhw’n gwneud gwaith gwych. Mae arnaf eisiau i fy Nana deimlo’n well wrth i mi wneud hyn, am fy mod yn gwybod y bydd yn ei gwneud hi’n hapus ac y bydd hi’n falch ohonof.

“Byddaf yn gwneud llawer o ymarfer corff ar gyfer y beicio a chaiff hi ddim mo’i siomi gen i.  Rwyf am wneud hyn. Rwyf yn caru fy Nana’n fawr. Gobeithio bydd yr arian rwyf yn ei godi yn gadael i Nana a phobl arbennig eraill gael triniaethau a gofal sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n well.”

Gellwch noddi Millie ar https://www.justgiving.com/fundraising/millie-grace6

Diolch enfawr i ti am gefnogi Hosbis Dewi Sant Millie, rydym yn hynod o ddiolchgar i ti.