Mae hosbis leol i oedolion wedi ychwanegu her newydd at y calendr digwyddiadau codi arian eleni ac yn gwahodd pawb i hirdeithio gyda nhw a’u noddwr Tudur Owen ar ddarn 20 milltir o Lwybr Arfordir syfrdanol o hardd Ynys Môn.

Mae’r digwyddiad elusennol un diwrnod ar ddydd Sul 5 Ebrill yn dilyn y llwybr o Fae Cemaes i Foelfre ac mae llawer o dirnodau hanes lleol a golygfeydd trawiadol i’w gweld ar y ffordd.

Yn codi arian at ofal Hosbis Dewi Sant ar Ynys Môn, bydd yn ddiwrnod sy’n gofyn llawer yn gorfforol, ond yn ddigwyddiad na ddylid ei golli i unrhyw un sydd am ymgymryd â her newydd yn 2020.

Meddai Ella Baxendale, Codwr Arian Ardal Ynys Môn:

“Wrth i Hosbis Dewi Sant symud yn agosach at agor ein his-uned hosbis newydd yng Nghaergybi, ac yn dilyn llwyddiant ein taith gerdded dridiau ar lwybr arfordir Pen Llŷn, roeddem yn teimlo ei bod hi’n hen bryd gosod her newydd i ni’n hunain ac i’n cefnogwyr.

Mae angen rhywfaint o ymarfer a phrofiad o gerdded gan fod tir yr arfordir yn gallu bod yn bur ddyrys a heriol.

“Bydd yr holl elw o’r her brydferth yma’n cael ei roi tuag at ariannu ein Hosbis newydd ar Ynys Môn. Trwy gymryd rhan byddwch nid yn unig yn gosod nod ardderchog i chi eich hun, ond byddwch yn helpu hefyd i roi terfyn ar y loteri côd post sy’n bod ar hyn o bryd o ran gofal hosbis yn Ynys Môn.”

Meddai Tudur Owen, Noddwr i’r Hosbis a chomedïwr:

“Ymunwch â mi am hirdaith 20 milltir ar hyd llwybr hardd yr arfordir yn Ynys Môn. Mae’n ychydig yn ddyrys mewn ambell fan, ond bydd yn lot o hwyl. Rhywbeth nad yw’n beth i chwerthin amdano fodd bynnag yw’r diffyg cyfleusterau Hosbis yn Ynys Môn a Gogledd Gwynedd. Bydd yr holl elw o’r hirdaith yn mynd i helpu i adeiladu Hosbis Dewi Sant newydd Ynys Môn, yn gofalu am bobl leol.”

Mae’r tâl i gymryd rhan yn y digwyddiad yn £25 y pen gyda lefel y nawdd wedi’i osod yn o leiaf £100.

Rhaid i’r rhai sy’n cymryd rhan fod yn 16 oed neu hŷn. I archebu’ch lle ewch ar-lein www.stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch 01248 751022.

CAPSIYNAU’R LLUN – Noddwr Hosbis Dewi Sant – Tudur Owen