Ar ddydd Sadwrn Mai 16eg, bydd cefnogwyr Hosbis Dewi Sant yn ymgymryd â Her Machlud Haul Yr Wyddfa ac fe allech chi fod yn rhan o hynny!

Gallech ddringo mynydd uchaf Cymru, sydd â’i gopa’n 1,085 metr uwchben lefel y môr, ar hyd Llwybr Llanberis, gyda’r nod o gyrraedd ei ben i fwynhau’r machlud haul.

Mae’n ddelfrydol ar gyfer cyfleoedd i sefydlu cwlwm agosrwydd timau neu’r rheini sydd arnynt eisiau gweld yr haul yn mynd i lawr yn un o rannau mwyaf prydferth y byd.

Bydd y digwyddiad yn cael ei arwain gan Stephen Jones, Anelu Aim Higher, cwmni lleol sy’n arbenigo mewn cyrsiau mynyddoedd a bryniau yn Eryri felly mae’n berffaith hefyd i’r rheini sydd wedi bod arnynt eisiau cerdded Yr Wyddfa erioed ond nad ydynt yn dymuno mynd ar eu pen eu hunain.

Yn ymuno â Hosbis Dewi Sant ar gyfer ei thaith gerdded Machlud Haul Yr Wyddfa gyntaf erioed fydd y gantores, cyflwynydd a Noddwr yr elusen, Elin Fflur. Yn ymuno â hi hefyd fydd Cefnogwr yr Hosbis a chynghorydd lleol ar Gyngor Gwynedd, Dilwyn Morgan.

Wrth sôn am y daith, meddai Elin:

“Mae hwn yn brofiad newydd i mi, ac rwyf yn edrych ymlaen ato’n fawr iawn. Nid wyf erioed wedi cerdded Yr Wyddfa o’r blaen felly fe fydd yn her go iawn imi!

“Rydym yn gobeithio codi llawer iawn iawn o arian i helpu i ddatblygu a darparu gofal hosbis yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Rydym yn gobeithio y gwnewch chi ymuno â ni.’

Meddai Keri McKie Codwr Arian Ardal Gwynedd Hosbis Dewi Sant:

“Oherwydd llwyddiant ysgubol ein teithiau Machlud Haul Yr Wyddfa blaenorol roeddem yn teimlo ei fod yn amser gwych i herio’r Wyddfa mewn dimensiwn gwahanol.

“Mae’r adborth yr ydym wedi’i gael gan gefnogwyr wedi bod yn wych a dyma’ch cyfle chi i nid yn unig godi arian a chodi ymwybyddiaeth i Hosbis Dewi Sant ond hefyd i brofi digwyddiad sy’n creu atgofion parhaol.”

Mae’r daith yn cychwyn am 5.30 y pnawn, a rhaid ichi gofrestru ymlaen llaw i gymryd rhan.  Y tâl i gymryd rhan yw £25 y pen ac mae lefel lleiafswm nawdd o £75.

I ymgofrestru neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Keri ar 03000 851670 keri.mckie@stdavidshospice.org.uk neu ewch i www.stdavidshospice.org.uk.