Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr

Amser i ddweud diolch wrth Wirfoddolwyr Hosbis am eu hymroddiad a’u hymrwymiad.

Mae cannoedd o bobl o bob cefndir ar draws siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn yn cymryd amser i wirfoddoli i Hosbis Dewi Sant ac yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’w cymunedau lleol bob dydd. 

(Louise Barber Cydlynydd Gwirfoddolwyr  – Diane Roberts Nyrs Hosbis Dewi Sant) 

Bob blwyddynmae wythnos gyntaf mis Mehefin yn Wythnos Gwirfoddolwyr (1af – 7fed Mehefin) ac mae Hosbis Dewi Sant yn cymryd y cyfle i ddweud diolch ac i ddathlu ymroddiad ac ymrwymiad eu gwirfoddolwyr. 

 Mae gwirfoddolwyr yn ganolog i waith yr Hosbis ac maent yn bresenoldeb gwerthfawr, gan roi eu hamser yn anhunanol yn rhad ac am ddim mewn mannau fel y siopau elusen a chanolfannau rhoddion, yn codi arian ac yn Café Dewi yr Hosbis. 

 Amcangyfrifir bod gwerth y cyfraniad a wneir gan wirfoddolwyr i’r hosbis oedolion yn filoedd o bunnoedd y flwyddynOnd ’dyw gwirfoddoli i hosbis ddim a wnelo ag arbed arian yn unigMae a wnelo â gwneud gwahaniaeth yn lleol i gleifion a theuluoedd 

 Meddai Lou Barber, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Hosbis Dewi Sant 

 “Mae ein Hosbis yn dra ffodus o fod â dros ??? o wirfoddolwyr yn cyfrannu miloedd o oriau o wirfoddoli bob blwyddyn. Yn hollol syml, ni allem wneud yr hyn ydym yn ei wneud hebddynt. Mae ein gwirfoddolwyr yn rhan annatod o’n tîm ac mae gennym feddwl mawr iawn ohonynt.  

 “Yn anffodus, oherwydd covid mae ein gweithgareddau gwirfoddoli wedi’u cwtogi eleni ac rydym wedi colli’r egni a’r brwdfrydedd y maent yn ei gynnig a dweud y gwir. Ond rydym wedi teimlo cefnogaeth a charedigrwydd ein holl wirfoddolwyr mewn cymaint o ffyrdd a gwerthfawrogir hynny’n fawr. 

 “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl pan fydd y cyfyngiadau’n caniatáu. Yn olaf, i’n holl wirfoddolwyr diolch ichi am bopeth rydych yn ei wneud i’r cleifion a’r teuluoedd sy’n derbyn gofal yn Hosbis Dewi Sant.” 

 Os hoffech chi gael gwybod mwy am ddod yn wirfoddolwr i Hosbis Dewi Sanewch i https://stdavidshospice.org.uk/support-us/volunteering/ neu ffoniwch 01492 879058.  

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO