Clwb pêl-rwyd yn addo cerdded 1000 o filltiroedd i godi arian at elusen

Mae Clwb Pêl-rwyd Colwyn yn defnyddio’u hamser yn y cyfnod clo i godi arian at hosbis leol wrth iddyn nhw gadw’n ffit ar yr un pryd.

Mae’r clwb wedi gwahodd ei 70 o aelodau i gymryd rhan mewn cerdded 1000 o filltiroedd ac mae’n anelu at godi £2020 i Hosbis Dewi Sant. Fe wnaethon nhw ddechrau’r cerdded ym mis Ebrill a byddan nhw’n dal ati drwodd i ddiwedd Mehefin. Cerddodd un aelod yr hyn sy’n cyfateb i Fur Hadrian ar gwrs rhithiol dros benwythnos Gŵyl y Banc.

Meddai Jemma Crutchlow-Porter, Swyddog y Wasg i Bêl-rwyd Colwyn:

“Mae Hosbis Dewi Sant yn elusen leol ffantastig ac mae o leiaf ddwy o’n haelodau yn gweithio i’r Hosbis, felly roedd arnom eisiau dangos ein cefnogaeth yn ystod yr amser anodd hwn.

“Fel clwb, rydym wedi penderfynu herio ein haelodau i wneud defnydd da o’u galluoedd athletaidd. Mae’n ffordd wych o helpu ein Hosbis leol wrth gadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol y Llywodraeth.”

“Rydym yn gobeithio y bydd yr arian a’r ymwybyddiaeth a godir yn mynd peth ffordd at gyfrannu tuag at y diffyg ariannol enfawr y mae Hosbis Dewi Sant yn ei wynebu oherwydd Covid-19.”

Mae Hosbis Dewi Sant yn wynebu her bob blwyddyn i godi dros 75% o’r costau rhedeg blynyddol o £4 miliwn, ond oherwydd Covid-19, mae’n wynebu problemau ariannol enfawr eleni. Mae’r Hosbis wedi gorfod cau pob un o’i siopau elusen, rhoi’r holl ddigwyddiadau codi arian hollbwysig ar un ochr am y tro gyda cholled o £1 miliwn.

Gellwch gefnogi eu hymdrechion drwy roi drwy eu tudalen JustGiving: https://www.justgiving.com/fundraising/colwyn-netball

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO