Siop newydd sy’n codi arian at ofal hosbis lleol yn agor ym Mhenmaenmawr

Torrodd Maer Penmaenmawr, y Cyng. Kathryn Beard y rhuban yn siop manwerthu newydd Hosbis Dewi Sant ar Ffordd Bangor.

(Maer Penmaenmawr, y Cyng. Kathryn Beard yn torri’r rhuban gydag Arweinydd Tîm y Siop, Karen Evans (chwith) a Rheolwr Manwerthu Ardal Conwy, Debbie Day (dde)

Mae’r siop, a agorodd ar ddydd Mercher 14eg Ebrill, yn stocio amrywiaeth eang o eitemau, yn cynnwys dillad dynion, merched a phlant; nwyddau cartref; llyfrau a Chryno Ddisgiau.

(Tu mewn y siop)

Bydd pob eitem a werthir yn y siop newydd yn helpu’r elusen leol i ddarparu gofal diwedd oes arbenigol am ddim i bobl leol sy’n byw gyda gwaeledd sy’n byrhau bywyd.

Roedd dathliadau diogel rhag Covid wedi hen gychwyn wrth i gwsmeriaid lleol ddangos eu cefnogaeth, yn yr wythnos y gallai safleoedd manwerthu anhanfodol ailagor ar ôl llacio cyfyngiadau cyfnod clo Cymru.

Mae’r siop ddiweddaraf ym mhortffolio’r Hosbis yn cyfannu’r 21 bresennol ar draws siroedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

(Tu Blaen y Siop)

Mae Debbie Day, Rheolwr Manwerthu Ardal Conwy Hosbis Dewi Sant, wrth ei bodd â’r gefnogaeth a dderbyniwyd hyd yn hyn:

 

“Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn, ond rydym yn gyffrous iawn o fod yn ehangu ein siopau elusen o fewn ein dalgylch lleol gyda siop newydd Penmaenmawr.

“Mae’r gefnogaeth a dderbyniwn drwy’r cymunedau hyn, drwy iddynt roi eitemau neu siopa gyda ni, yn amhrisiadwy gan fod yr holl enillion o’n siopau elusen yn mynd yn uniongyrchol yn ôl i gefnogi gofal diwedd oes lleol.”

Bydd y siop ar agor ddydd Llun – dydd Sadwrn 10am – 4pm. Mae cyfleoedd ar hyn o bryd i wirfoddoli yn Siop Penmaenmawr, os oes gennych ddiddordeb, piciwch heibio i’r siop a siaradwch â’r Arweinydd Tîm Karen Evans neu gwnewch gais ar-lein ar www.stdavidshospice.org.uk

 

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO