Bydd cyfres llwybrau newydd yn dathlu ‘Blwyddyn yr Awyr Agored’ ac yn codi arian at ofal Hosbis lleol.

Mae Cyfres Llwybrau Eryri Hosbis Dewi Sant yn ddigwyddiad rhedeg a cherdded pwrpasol newydd sy’n annog pawb i ddarganfod Gogledd Cymru trwy brofiad awyr agored unigryw.

Rhagwelir y bydd yn codi arian sylweddol at yr elusen leol sy’n darparu gofal hosbis i gleifion mewn oed a’u teuluoedd sy’n byw gyda gwaeledd datblygedig yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Yn addas i redwyr ac i gerddwyr, mae i’r gyfres llwybrau dri digwyddiad ar wahân mewn rhai o’r lleoliadau mwyaf syfrdanol o hardd yng Ngogledd Cymru.

I roi cychwyn ar bethau, mae’r cyntaf ym mro hardd Abergwyngregyn (7km), yna ym mis Mai yn symud i Fetws y Coed (7km) a’i golygfeydd darlunaidd gyda’r diweddglo’n ddigwyddiad gyda’r nos o amgylch ysblander Llyn Padarn (10km) ym mis Gorffennaf.

Mae modd cofrestru yn awr ar gyfer 7k Rhaeadr Aber ar ddydd Sadwrn 14eg Mawrth. Mae’r daith yn dilyn llwybr heibio i Raeadr Aber ei hun ac yna’n dilyn llwybr Arfordir Gogledd Cymru.

Meddai Rhian Jacobs, Cydlynydd Digwyddiadau Hosbis Dewi Sant

“Rydym mor gyffrous o fod wedi cyhoeddi Cyfres Llwybrau Eryri. Rydym yn wirioneddol edrych ymlaen at gael cerddwyr a rhedwyr o bob gallu yn dod at ei gilydd ar gyfer yr her yma. Beth am inni fynwesu’r golygfeydd hardd sydd gennym ar ein stepen drws yn Eryri, teimlo’n wych a chodi’r arian i’r Hosbis!

“Byddem yn hoffi diolch i Gwmni Adfywio Abergwyngregyn am eu cefnogaeth a’u nawdd tuag at 7k Rhaeadr Aber. Mae’n addo bod yn ddiwrnod ardderchog yn yr awyr iach.”

Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan fod dros 16 oed ac mae dewis cymryd rhan mewn digwyddiadau unigol neu’r gyfres llwybrau lawn. Mae cofrestru i gerddwyr yn £16 y digwyddiad, sy’n cynnwys medal ac yn £22 i redwyr, sy’n cynnwys amseru â sglodyn a medal.  Fel arall gellwch gymryd rhan ym mhob un o’r tri digwyddiad am dâl cofrestru gostyngol: £39 (cerddwyr) £59 (rhedwyr) sydd hefyd yn cynnwys crys T pwrpasol.

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru, ewch i wefan Hosbis Dewi Santwww.stdavidshospice.org.uk neu ffoniwch 01492 873664.