Bydd Nia Wyn Edwards o Gaergybi yn cerdded miliwn o gamau gyda’i chi bach i godi arian i’w hosbis leol. Yn dilyn llwybrau ar hyd y traethau a’r parciau ar Ynys Môn, mae Nia a Lola, sy’n bum mis oed, yn anelu at gwblhau’r her rhwng y 1af Gorffennaf ac 31ain Awst.

Mae hi’n cerdded er cof am ei mam, a fu farw o ganser. Er na fu ei mam yn mynychu Hosbis Dewi Sant, fe wnaeth yr elusen ddarparu cefnogaeth i Nia ac i’w mam trwy gydol ei salwch. Mae hi’n angerddol ynglŷn â gofal Hosbis ac yn deall pwysigrwydd yr Hosbis newydd sy’n cael ei datblygu ar Ynys Môn.

Meddai Nia, sy’n uwch staff-nyrs yn Ysbyty Penrhos Stanley yng Nghaergybi:

“Rwyf wedi gweld yr uned newydd sydd wedi’i chychwyn yng Nghaergybi. Bydd hi’n uned hyfryd fel Hosbis.

“Roedd yn chwith gennyf glywed bod siopau Hosbis Dewi Sant wedi cau a bod digwyddiadau’r gwanwyn a’r haf wedi’u canslo oherwydd Covid.

“Rwyf yn gobeithio codi cymaint o arian ag sy’n bosib fel y bydd yn helpu tuag at orffen Hosbis Ynys Môn”

Cyn y pandemig, roedd Hosbis Dewi Sant yn paratoi i agor y ward oedd newydd ei haddasu yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi. Mae gan Hosbis Ynys Môn uned cleifion mewnol â phedwar gwely sy’n bwriadu cynnig gofal seibiant a gofal diwedd oes yn rhad ac am ddim i bobl leol Ynys Môn. Mae’r datblygiad yn dal i fwriadu agor cyn gynted ag y mae’n ddiogel gwneud hynny.

I gefnogi Nia yn ei hymdrechion codi arian ewch i https://www.facebook.com/donate/260407525309550/