Peter Smith, gwirfoddolwr i elusen gofal lliniarol lleol yn ymgymryd â Her Mynyddoedd 3000 Cymru er budd Hosbis Dewi Sant!

Bydd yr her yn digwydd ar ddydd Sadwrn yr 11eg Medi gyda grŵp o wyth o gefnogwyr Hosbis Dewi Sant, yn cynnwys y Prif Weithredwr Trystan Pritchard a’r Cyfarwyddwr Masnachol Margaret Hollings. Bydd y grŵp yn amcanu at gerdded  Mynyddoedd 3000 Cymru (15 copa yn Eryri) o fewn 24 awr. Mae’r her yn golygu tua 30 milltir o gerdded a thua 13000 o droedfeddi o ddringo.

Yn 77 oed, Peter yw’r aelod hynaf o’r grŵp ac er ei fod yn gerddwr mynydd brwdfrydig iawn mae hyn yn gryn dipyn o her.

 Eglurodd Peter ei reswm dros ymgymryd â’r her:

‘‘Mi wnes i ddewis gwneud Mynyddoedd 3000 Cymru gan ei fod yn gyfle delfrydol i gyfuno fy mhrif ddifyrrwch o fynydda gyda chodi arian at rywbeth sy’n agos iawn at fy nghalon. Fel mae llawer ohonoch yn ei wybod cafodd Caroline, fy ngwraig ofal mor dda yn Hosbis Dewi Sant yn ystod rhan olaf ei bywyd llawer rhy fyr.’’

Aeth Peter ymlaen i egluro’r her o’u blaenau:

‘‘Mynyddoedd 3000 Cymru yw’r daith gerdded glasurol ac orau yn Eryri, sy’n cynnwys golygfeydd gogoneddus. Mae’n daith yr wyf wedi’i gwneud nifer o weithiau o’r blaen ond rwyf yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ei gwneud fel rhan o dîm. Rwyf yn gwybod y bydd y tynnu coes wrth inni fynd yn ein blaenau yn wych ac rwyf yn siŵr y byddwn yn cefnogi’n gilydd i gynnal ein hysbryd ar yr hyn sy’n daith hir a chaled iawn gyda golygfeydd trawiadol iawn ar eiin hynt gyda lwc.’’

‘‘Ar wahân i helpu i godi arian y mae’i fawr angen i’r Hosbis, byddaf i’n bersonol yn cael fy ngyrru ymlaen trwy feddwl am wydraid hyfryd o win coch ar y diwedd efo pastai borc gyda saws brown efallai!! Rwyf yn siŵr y byddaf i a gweddill y tîm yn falch iawn ohonom ein hunain pan fyddwn yn cwblhau’r daith a pha fwy boddhad all fod na chynhyrchu arian at achos lleol mor deilwng.’

‘‘Llawer iawn o ddiolch i bawb sydd wedi fy nghefnogi i, mae’n costio cymaint o arian i gadw Hosbis Dewi Sant ar fynd ac yn cynnig y gofal diwedd oes ardderchog y maen nhw’n ei ddarparu.’’

Hyd yn hyn, mae Peter wedi codi’r swm syfrdanol o £2,190 i’r Hosbis.

Os hoffech chi noddi Peter, dilynwch y ddolen isod:     https://stdavidshospice.enthuse.com/pf/peter-smith

Mynegodd Keri McKie, Codwr Arian Gwynedd ac Ynys Môn ei diolch i Peter:

‘‘Mae Peter yn aelod eithriadol werthfawr o’n cymuned gwirfoddoli yn Hosbis Dewi Sant. Mae o wedi rhoi oriau di-ben-draw i’n helusen, yn arbennig ei barodrwydd i helpu gyda Marsiandïaeth Geifr Y Gogarth sydd newydd ei lansio. Bydd ei ymdrechion codi arian allan o’r cyffredin yn wir gwneud gwahaniaeth parhaus i ofal diwedd oes yng Ngogledd-Orllewin Cymru.’’

 

           

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO