Pwmpen anferth yn Tatws Trading yn codi cannoedd o bunnoedd i elusen leol

Lou Barber Cydlynydd Gwirfoddolwyr Hosbis Dewi Sant a Geraint Owen o Tatws Trading, ei ferch Celyn a’i nai Samuel gyda Mozza’r Bwmpen

Trwy gydol mis Hydref, fe wnaeth Tatws Trading masnachwr ffrwythau a llysiau ffres yn Llandudno gynnal Cystadleuaeth Nos Galan Gaeaf i godi arian at Hosbis Dewi Sant.

Roedd y Bwmpen Anferthol o’r enw ‘Mozza’ ar ddangos yn Tatws Trading yn Builder Street West yn Llandudno – roedd ymwelwyr â’r siop yn gallu dyfalu pwysau’r bwmpen yn gyfnewid am rodd i’r Hosbis. Y wobr oedd ennill ‘Mozza’ neu Daleb £50.

Cododd y gystadleuaeth y swm arbennig o £348.02 i’r hosbis leol i oedolion.

Meddai Geraint Owen, o Tatws Trading:

“Yn anffodus, fe wnaethom golli ffrind agos yn yr Hosbis ac roedd y bwmpen wedi’i henwi ar ei ôl ef. Roedd staff yr Hosbis yn anhygoel ac mae’n elusen sy’n agos at galonnau pawb”

“Dewisodd enillydd y gystadleuaeth dderbyn Taleb Tatws Trading, a gwerthwyd y bwmpen wedyn am rodd bellach i Hosbis Dewi Sant.

“Roedd y bwmpen yn pwyso 144 pwys 7owns!”

 

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO