Seremoni goleuo Coeden Oleuadau Llandrillo-yn-Rhos yn mynd yn rhithiol

O ystyried sefyllfa pethau ar hyn o bryd, mae Clwb Rotari Llandrillo-yn-Rhos a Hosbis Dewi Sant wedi gorfod gwneud penderfyniad ofnadwy o anodd ynglŷn â seremoni Oleuo Coeden Oleuadau eleni yn Llandrillo-yn-Rhos.

Mae wedi’i benderfynu, er mwyn diogelwch pawb, y bydd y seremoni oleuo ar ddydd Sul 28ain Tachwedd yn digwydd yn rhithiol yn awr fel y gwnaeth yn 2020.

Bydd y goleuadau’n dal i ddisgleirio’n llachar, anwyliaid yn cael eu cofio a bydd y Goeden wedi’i goleuo’n brydferth ar ddiwedd Tachwedd. Gellir mwynhau’r seremoni rithiol yng nghysur eich cartrefi eich hunain, yn eich amser eich hun, nid yn unig yng Ngogledd Cymru ond ar draws y byd.

Bydd yn cael ei phostio ar dudalennau YouTube, a Facebook yr Hosbis ac ar wefannau’r Hosbis a’r Rotari. Mae’n ddrwg iawn gan Glwb Rotari Llandrillo-yn-Rhos a Hosbis Dewi Sant am unrhyw siom a achoswyd, ac rydym yn gobeithio ymuno â chi yn bersonol yn 2022.

Mae manylion am y seremoni oleuo rithiol i’w cael ar www.stdavidshospice.org.uk

I gyflwyno golau ar y goeden ewch i https://stdavidshospice.org.uk/donations/tree-of-lights/ 

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO