Derbyniodd Sharon Owen, 47 o Amlwch her rhedeg 20km ar ran Hosbis Dewi Sant er cof am ei ffrind hoff iawn, Nia Booth.

O fewn saith diwrnod, cymerodd Sharon ran yn Ras 10k Ynys Môn gyda Ras 10k Caer i’w dilyn. Trwy roddion caredig gan ffrindiau a theulu, fe gododd hi £662 mewn nawdd.

Meddai Sharon, sy’n sieff lleol:

“Y rhan orau o’r rasys oedd pan oeddwn i wedi gorffen y ddwy ohonyn nhw er cof am ffrind annwyl, Nia gan helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian gwerthfawr i Hosbis Dewi Sant.

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd nid yn unig wedi fy noddi a rhannu fy stori ond hefyd i Peter Booth, gŵr Nia a helpodd i godi arian nawdd imi, a’m ffrindiau rhedeg, Caz Hull a Eleanor Goad a wnaeth 10k yr un gyda mi”

“Rwyf yn edrych ymlaen at wneud her arall i’r Hosbis y flwyddyn nesaf.”

Mae Hosbis Dewi Sant yn darparu gofal lliniarol a gofal diwedd oes i’r rheini sydd â’i angen fwyaf yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy. Mae Hosbis Dewi Sant wedi uno’n ddiweddar gyda Hosbis yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn i ddod yn un sefydliad, gan sicrhau bod gofal Hosbis yn dal i fod ar gael yn rhad ac am ddim i bobl leol Gogledd-Orllewin Cymru.

Meddai James Wilde, Codwr Arian Ardal yr Hosbis:

“Mae rhedeg dau 10K ar ddau benwythnos yn olynol yn gamp ryfeddol ac yn ffordd wych i Sharon gofio Nia. Bydd ei hymrechion codi arian yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion lleol a’u teuluoedd sy’n byw gyda gwaeledd datblygedig ac i’r rheini sydd ag angen gofal diwedd oes. Diolch ichi”

Gallech chi ddilyn yng nghamau Sharon a rhedeg naill ai Hanner Marathon Bangor (dydd Sul, Hydref 6ed) neu Hanner Marathon Conwy (dydd Sul, Tachwedd 17eg) i Hosbis Dewi Sant.

Mae gan Hosbis Dewi Sant nifer cyfyngedig o leoedd am ddim (angen lleiafswm nawdd) yn y ddwy hanner marathon. I gael mwy o wybodaeth neu i gael côd hyrwyddo cysylltwch â James ar 01492 873674 neu ebostiwch james.wilde@stdavidshospice.org.uk.