Trwy gydol mis Mai, bu’r cymeriad Marvel, Spiderman yn ymweld â strydoedd Llanrwst.

Sefydlodd Lowri Serw, o Lanrwst, dudalen Facebook a lledaenodd y newydd yn fuan fod yr archarwr yn dod i’r dref i godi gwên ar wynebau’r plant lleol.

Dechreuodd y syniad pan oedd mab Lowri yn bedair wrth iddynt brynu gwisg Spiderman i’w ddiddanu. Penderfynodd Lowri a’i gŵr wneud defnydd da o’r wisg a chodi arian at Hosbis Dewi Sant, elusen agos iawn at eu calonnau.

Roedd ffrind i’r cwpl (sy’n dymuno aros yn anhysbys), oedd wedi’i wisgo fel Spiderman yn codi’i law ar y plant a thynnwyd lluniau ohono. Dyma oedd eu ffordd o ddweud diolch hefyd wrth holl blant Llanrwst a oedd yn archarwyr eu hunain trwy gadw at reolau’r Cyfnod Clo ac aros gartref.

Meddai Lowri:

“Roedd y plantos mor gyffrous o weld Spiderman, roedd yna fwrlwm gwirioneddol. Fe wnaeth rhai hyd yn oed ddechrau llafarganu’i enw!

“Roedd o allan am dros awr bob tro mewn tywydd chwilboeth yn gwneud ei orau glas i ddiddanu a dod â llawenydd i blant.

“Mae llawer wedi dweud wrthyf fod y plantos wedi teimlo bod eu breuddwydion wedi dod yn wir wrth gyfarfod Spiderman ac y byddant yn cofio’r hwyl yma ac yn ystod amseroedd anodd am byth. Rwyf yn teimlo bod Spiderman wedi gwneud rhywbeth gwirioneddol arbennig i lawer o blantos hapus.

“Mewn ffordd, dyna sut wyf yn teimlo am waith yr Hosbis. Rydych yn cyfarfod eu staff hawddgar yn ystod yr amser mwyaf annirnadwy o anodd yn eich bywyd os ydych yn colli rhywun mor annwyl ichi, ac er nad ydyn nhw’n gallu mynd â’r golled a’r poen hwnnw i ffwrdd, maen nhw’n gallu gwneud yr amser hwnnw’n llawer haws ac yn eich cefnogi chi fel teulu.

“Rydych yn dod yn rhan o deulu’r Hosbis a’r ymdeimlad o gymuned sydd yno a dyna’n union y mae Spiderman wedi dod ag o i Lanrwst – cymuned ac ysbryd hapus yn ystod cyfnod rhyfedd ac anodd.

Cododd hwyl yr archarwr £485.75 (yn cynnwys y rhodd cymorth) ar eu tudalen roddi Justgiving ‘diolch-llanrwst’. https://www.justgiving.com/fundraising/diolch-llanrwst